HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2019
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation

SGFs kurshistorik 2018

       
  27-28 november   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  20-21 november   Riskbedömning av förorenade område
   18 oktober
  Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök 
Höstveckan 2018
 17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
Höstveckan 2018   17 oktober   Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2018   16 oktober   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering  
Höstveckan 2018   15-18 oktober   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten  
   15-17 oktober   Huvudkurs fältgeoteknik del 1 
   2-3 oktober   Kartläggning av markradon 
    2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   10-11 september
  Kolvprovtagning 
Vårveckan 2018
  14-17 maj   Miljötekniska markundersökningar 
Vårveckan 2018    14-17 maj
  Huvudkurs fältgeoteknik del 2 
Vårveckan 2018   17 maj   AMA/TB/MUR - fallgropar  
Vårveckan 2018   16 maj   Jordmekanik
Vårveckan 2018   15 maj
  Fördjupad hydrogeologi  
Vårveckan 2018   14 maj
  Grundläggande hydrogeologi  
   29 maj - 1 juni   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten  
   17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs) 
    17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA) 
    30-31 januari   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering SGFs kurshistorik 2017

       
    29-30 november   Konsolideringsteori och laboratorieförsök 
Höstveckan 2017   19 oktober   Dimensionering KC 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Pålprojektering 
Höstveckan 2017   18 oktober   Avancerad släntstabilitet 
Höstveckan 2017   17 oktober   AMA/TB/MUR - fallgropar  
Höstveckan 2017   17 oktober   Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2017   16-19 oktober   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten 
Höstveckan 2017   16-17 oktober   Riskbedömning förorenade områden  
Höstveckan 2017   16 oktober   Byggnadsgeologi och bergstabilitet  
Höstveckan 2017   16 oktober   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering 
     4-5 oktober   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
     12-14 september   CPT
   31 augusti   Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL) 
    29-30 augusti   Kolvprovtagning
Vårveckan 2017 11 maj   Geohydrologi för geotekniker
Vårveckan 2017 11 maj   Var kommer partialkoefficienten ifrån? - Grundprinciper för sannoliksbaserad design
Vårveckan 2017 11 maj   Regelverk som styr - fält/lab
Vårveckan 2017 10-11 maj   Geofysik
Vårveckan 2017 10-11 maj   Förorenade byggnader
Vårveckan 2017 10 maj   Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde
Vårveckan 2017 10 maj   Jordartskännedom för fältingenjören
Vårveckan 2017 10 maj   Armerad jord och jordspikning
Vårveckan 2017 9 maj   Jordmekanik
Vårveckan 2017 9 maj   AMA/TB/MUR - fallgropar
Vårveckan 2017 8-11 maj   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Vårveckan 2017 8-9 maj   JB-sondering
Vårveckan 2017 8 maj   Avancerad släntstabilitet
Vårveckan 2017 8 maj   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
   2-4 maj   Huvudkurs fältgeoteknik del 1
  4-7 april   Miljötekniska markundersökningar
  8-9 februari   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  26 januari   Avancerad släntstabilitet


Uppdaterat 2019-04-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum