HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


SGFs kurshistorik 2017

       
    29-30 november   Konsolideringsteori och laboratorieförsök 
Höstveckan 2017   19 oktober   Dimensionering KC 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Pålprojektering 
Höstveckan 2017   18 oktober   Avancerad släntstabilitet 
Höstveckan 2017   17 oktober   AMA/TB/MUR - fallgropar  
Höstveckan 2017   17 oktober   Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2017   16-19 oktober   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten 
Höstveckan 2017   16-17 oktober   Riskbedömning förorenade områden  
Höstveckan 2017   16 oktober   Byggnadsgeologi och bergstabilitet  
Höstveckan 2017   16 oktober   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering 
     4-5 oktober   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
     12-14 september   CPT
   31 augusti   Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL) 
    29-30 augusti   Kolvprovtagning
Vårveckan 2017 11 maj   Geohydrologi för geotekniker
Vårveckan 2017 11 maj   Var kommer partialkoefficienten ifrån? - Grundprinciper för sannoliksbaserad design
Vårveckan 2017 11 maj   Regelverk som styr - fält/lab
Vårveckan 2017 10-11 maj   Geofysik
Vårveckan 2017 10-11 maj   Förorenade byggnader
Vårveckan 2017 10 maj   Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde
Vårveckan 2017 10 maj   Jordartskännedom för fältingenjören
Vårveckan 2017 10 maj   Armerad jord och jordspikning
Vårveckan 2017 9 maj   Jordmekanik
Vårveckan 2017 9 maj   AMA/TB/MUR - fallgropar
Vårveckan 2017 8-11 maj   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Vårveckan 2017 8-9 maj   JB-sondering
Vårveckan 2017 8 maj   Avancerad släntstabilitet
Vårveckan 2017 8 maj   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
   2-4 maj   Huvudkurs fältgeoteknik del 1
  4-7 april   Miljötekniska markundersökningar
  8-9 februari   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  26 januari   Avancerad släntstabilitet


Uppdaterat 2017-12-18
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum