HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
SGFs kalender 2017
SGFs kalender 2018
Januari 2018
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Januari 2018

Januari månads kalenderbild är tagen av David Hagerberg, Tyréns.

Historien bakom bilden och motivet till varför man bör anlita en geotekniker/miljögeotekniker är:
Föroreningar som fortsätter in på grannfastigheten är alltid krångliga. Att göra arbetsplatsen säker kan innebära att en beställare får kostnader för tusentals ton merschakt av förorenad jord, entreprenören får tidsnöd i projektet och vi står med en juridisk fråga om kvaliteten på återfyllnad inom grannfastigheten (som ska lösas på studs under ett projekt). Därför har jag under mina år som miljökontrollant sett en del ”schaktslänter” med lutningar från 2:-1 till 2:1.

Problemet är att det fungerar alldeles för ofta, men den gång en vägg rasar så kan konsekvensen bli döden. Lösningen är att ta stora grepp vad gäller föroreningar och efterbehandlingar och sluta med tårtbitssaneringarna som vi genomför just nu, så att vi kan planera för och arbeta med säkra släntlutningar.
Uppdaterat 2018-01-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum