HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Januari 2018
Februari 2018
Mars 2018
April 2018
Maj 2018
Juni 2018
Juli 2018
Augusti 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information


Januari 2018

Januari månads kalenderbild är tagen av David Hagerberg, Tyréns.

Historien bakom bilden och motivet till varför man bör anlita en geotekniker/miljögeotekniker är:
Föroreningar som fortsätter in på grannfastigheten är alltid krångliga. Att göra arbetsplatsen säker kan innebära att en beställare får kostnader för tusentals ton merschakt av förorenad jord, entreprenören får tidsnöd i projektet och vi står med en juridisk fråga om kvaliteten på återfyllnad inom grannfastigheten (som ska lösas på studs under ett projekt). Därför har jag under mina år som miljökontrollant sett en del ”schaktslänter” med lutningar från 2:-1 till 2:1.

Problemet är att det fungerar alldeles för ofta, men den gång en vägg rasar så kan konsekvensen bli döden. Lösningen är att ta stora grepp vad gäller föroreningar och efterbehandlingar och sluta med tårtbitssaneringarna som vi genomför just nu, så att vi kan planera för och arbeta med säkra släntlutningar.
Uppdaterat 2018-01-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum