HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Dagen-innan-GD
Minikurs - MER Fält
Minikurs - Bergmaterialkvalitet
Minikurs - Skjuvhållfasthet
Minikurs - Standarddjungeln
Minikurs - Grundvatten
Minikurs - Vått och etikett
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD: Minikurs

Skjuvhållfasthet
Presentation av SGF rapporten om Skjuvhållfasthet.
Vilka är de viktigaste lärdomarna vi tar med oss?

Föreläsare Göran Sällfors och P-E Bengtsson
Beskrivning Odränerad Skjuvhållfasthet - Nya rön om gammal kunskap
Mängder av resultat från ett just avslutat FoU-projekt om odränerad skjuvhållfasthet presenteras. Resultaten kommer att får stor betydelse för dimensionering av bl.a. slänter, schakter och pålar. Planering, genomförande och ny tolkning av resultat från provning serveras på ett lättillgängligt sätt. Vikten av att utnyttja empiri som stöd betonas.
Kursmål  Efter kursen har din syn på odränerad skjuvhållfasthet förmodligen förändrats. Du har fått en bättre förståelse för vad anisotropin kommer från, har tillägnat dig ett nytt sätt att tolka och värdera de resultat du får in från fält och laboratorieundersökningar.
Förhoppningsvis bidrar detta till en kvalitetshöjning av projekt där den odränerade skjuvhåpllfastheten är en väsentlig faktor.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2018-02-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum