HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Januari 2018
Februari 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Print-on-demand
Nytt från högskolan
Äldre information


Februari 2018

Februari månads kalenderbild är tagen av Petter Odén, Geomind.

Grävmaskin som glidit ner i schakt vid urgrävning av lera med extremt låg odränerad skjuvhållfasthet. Arbetsgång med etappvis urgrävning och återfyllning har inte följts utan maskinen har stått på ej utskiftade massor och orsakat ett lokalt skred när den schaktat framför sig.

 
Uppdaterat 2018-02-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum