HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
Nya SGF - förhandsinformation
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre informationFörslag till ny organisation för SGF 2018


I samband med föreningsstämman 2018-03-14 så kommer det att presenteras ett förslag till ny organisation för SGF. Detta är resultatet av det uppdrag som SGFs styrelse fick vid stämman 2017, att se över organisation och hur SGF arbetar.

Förslaget presenteras i en Power-Point presentation som du når via bifogad länk. Här får du veta mer om bakgrunden, målsättningen samt hur det är tänkt att fungera med de nya byggstenarna; styrelse, sektion, arbetsgrupp, lokalavdelning och projekt.

Vill du veta mer detaljer så finns även ett förslag till arbetsordning framtagen. En förhandskopia kan du ladda ner här.

Arbete pågår fortfarande med att förtydliga och se över förslaget, så har du funderingar/förslag/frågor - återkom gärna med dom till info@sgf.net. Senast den 15 februari behöver vi ditt epost, för att vi ska kunna beakta din kommentar i det slutliga förslaget som kommer presenteras vid stämman.

SGF styrelse


Uppdaterat 2018-02-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum