HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Dagen-innan-GD
Minikurs - MER Fält
Minikurs - Bergmaterialkvalitet
Minikurs - Skjuvhållfasthet
Minikurs - Standarddjungeln
Minikurs - Grundvatten
Minikurs - Vått och etikett
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD: Minikurs

Bergmaterialkvalitet - bedömning i tidiga skeden

Föreläsare Eva Johansson
Beskrivning Bergmaterialkvalitet är en betydande parameter för t.ex. väg-, järnvägs- och vinkraftskonstruktioner. Kvaliteten mäts bland annat genom provning av olika mekaniska egenskaper, vanligen s.k. ballastmekaniska egenskaper. De mekaniska egenskaperna är i sin tur starkt beroende av bergmaterialets petrografiska egenskaper. Ju tidigare i projekteringsprocessen materialkvaliteten kan bedömas, desto tidigare är det möjligt att planera för exempelvis massbalans och kostnader. Genom att petrografiskt analysera borrkax från t.ex. jordbergsondering kan bergmaterialkvaliteten och därmed materialets användningsområde bedömas redan i projekteringsfasen vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggande eller vid prospektering för nyetablering av bergtäkt.
Kursmål Efter kursen ska deltagarna:
  • Ha grundläggande kännedom om de vanligaste ballastmekaniska provningarna, vilka egenskaper de mäter och med vilka värden egenskaperna uttrycks.

  • Förstå nyttan av att bedöma bergmaterialkvalitet i tidiga skeden.

  • Veta att borrkax utgör en viktig källa till information om bergmaterialets kvalitet och användbarhet. 
 
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2018-03-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum