HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information


SGFs föreningsstämma 2018

Vid årets stämma kommer många viktiga beslut att tas, som påverkar dig som SGF medlem.
Ska vi framöver mer tydligt arbeta inom de fyra områdena jord, berg, grundvatten och förorenade områden?
Eller ska vi behålla den befintliga organisationen?

Missa inte din möjlighet att påverka.

Anmälan till föreningsstämman gör du i anmälningsformuläret till dagen-innan-GD


Underlag för föreningsstämman 2018

- Agenda
- Verksamhetsberättelse 2017 med preliminär årsbokslut
- Årsbokslut 2017 med ekonomisk revisors revisionsberättelse
- Medlems revisorernas berättelse
- Valberedningens förslag
- Verksamhetsplan 2018
- Budgetförslag 2018
- Inkommen motion till stämman
- Styrelsen förslag till svar på inkommen motion


Underlag för beslut om ny organisation
- Presentation av ny organisation (ppt)
- Förslag till arbetsordning för SGF
- Förslag till reviderade stadgar för SGF


Välkommen!


Underlag kommer succesivt att publiceras på denna sida
Uppdaterat 2018-03-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum