HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information

Bild från årets prisutdelningen

Bästa examensarbete 2017

Fyra examensarbeten hade även i år nominerats till bästa examensarbete och presenterades i samband med föreningsstämman.Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier
 relevans för SGFs ändamål/syfte
 språklig utformning,
 tekniskt innehåll och
 presentationsteknik.

Samtliga nominerade bidrag presenterades vid SGFs föreningsstämma den 14 mars. 
Även årets bidrag levde alla upp till hög klass både på presentation och innehåll. Så examensarbetar-kommittéen fick en lång och tuff kväll innan de kunde enas.

Med följande motivering:
Examensarbetet är unikt, välgenomarbetat, strukturerat och behandlar ett område som är högst aktuellt.
Arbetet bör dessutom nyttjas internationellt för att sätta svensk geoteknisk forskning på världskartan.

Arbetet kommuniceras på ett pedagogiskt sätt, såväl muntligen som skriftligen. Vinnaren förklarade något som
för de flesta är obegripligt på ett lättförståeligt sätt.Tilldelades 2017 års pris för bästa examensarbete till:
Tommy Pap - CHALMERS
Tidigare vinnare


2013
Simon Dawd, Rasmus Trygg, Chalmers Tekniska Högskola

2014
Anton Karlsson, Stefan Jarl Wellershaus - Lunds tekniska högskola

2015
Victor Myrström - Lunds tekniska högskola

2016
Andreas Flyckt, Robin Rohwer Bokvist – CHALMERS

2017
Tommy Pap - CHALMERS
Uppdaterat 2018-03-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum