HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
Styrelse Väst
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
SGF Västs studiebesök Västlänken 12 september
SGF Väst Julmingel och releasefest
SGF Väst - Midsommarföreläsning 17 juni
SGF Väst - studiebesök av Wendelstrand 29 okt
SGF Väst Midsommarföreläsning
Studiebesök på E01 Olskroken planskildhet, Göteborg
SGF Västs årsmöte 19 februari 2020
Studiebesök: Grundstabilisering med geopolymer av Kungsportsavenyen 27
SGF Väst workshop: Bergteknik för geotekniker
Studiebesök: Sanering av berg, Varberg, 9 oktober
SGF Väst Midsommarföreläsning
Uppstartsträff för lokalkommitté Berg
Grundvatten: Disputation Chalmers 26 oktober
Studiebesök av Servicetunnel 210, Västlänken
SGF Västs (Jord, berg och grundvatten) årsmöte 30/1 2019
SGF Västs Berg upptaktsmöte
SGF Västs årsmöte 28 januari 2021
> Öst


SGF-väst upptaktsträff för Lokalkommitté Berg, torsdag 31 maj

Eventet hölls i stora hörsalen på Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5A, med start kl 18:00.
Nätverkande och mingelbuffé!


Programmet med presentationer

 

SGF Väst Berg hälsar välkommen. Info om SGFs nya organisation. - PDF av presentationen

Johan Berglund, SGI: Säkra bergslänter - Kunskapsläget och fallstudier - PDF av presentationen

Romina Lobos, Norconsult: Sprängning i stadsnära miljö – Carlanderska Göteborg - PDF av presentationen

Planerade aktiviteter och öppet idéforum kring SGF Väst Berg för 2018 - PDF av presentationen


Lokalkommitté Berg tackar för en givande kväll.

Uppdaterat 2018-10-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum