HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


[3-230-01-181]  Kartläggning av markradon
 
Datum: 2-3 oktober 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:
Länk till bifogat program
Anmälan: Kursen är fulltecknad. För kölista, kontakta kursadministratören:
ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning:

På grund av de geologiska förutsättningarna som förekommer i stor del av Sverige bildas och ackumuleras radon i förhöjda halter i jordluften. Om en byggnad byggs otät mot marken finns det risk att radonhaltig jordluft transporteras in i en byggnad och ger upphov till höga radonhalter inomhus. Radon från marken är den vanligaste orsaken till radonproblem i byggnader i Sverige.

Kursen kombinerar teori och praktik (fältövningar) och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet är att du ska kunna utföra rimliga radonriskbedömningar. Kunskap om markförhållandena är en förutsättning för att kunna välja kostnadseffektiva åtgärder vid nybyggnad så att radonhalten inomhus inte överstiger det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3.

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken för byggprojekt och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som är byggherre.

Kursinnehåll
• Allmänt om radon och grundläggande strålningsfysik
• Naturlig radioaktivitet i berg, jord och vatten
• Regelverk och rekommendationer från myndigheter
• Metoder för mätning av markradon och gammastrålning, demonstration av instrument
• Genomförande av markradonundersökningar i teori och praktik, redovisning av resultat och rekommendationer
• Förebyggande åtgärder mot förhöjda radonhalter - en översikt

• Skriftligt kursprov genomförs


Placering kursmatris: Nivå mellan
Kursmål:

Deltagarna ska efter genomförd och godkänd kurs ha förståelse för och kunna utföra erforderliga mätningar och utredningar för att åstadkomma rimliga riskbedömningar med avseende på markradon. Intyg utfärdas efter godkänt
praktiskt och skriftligt prov.


Målgrupp:

Denna kurs riktar sig i första hand till geokonsulter och byggnadsingenjörer som arbetar med markundersökningar inför planläggning av mark. Handläggare vid kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter är också välkomna att delta i mån av plats.

Förkunskapskrav: Ingen förkunskap krävs då grundläggande information om radon och allmänt om strålning tas upp på kursen. 
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagars kurs, boende ingår i kostnaden
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vi ser gärna att deltagare som har egna mätinstrument tar med dem till kursen för att jämföra mätresultaten med kalibrerade instrument. Planerar du att ta med eget instrument, ange detta vid anmälan. Meddela också vilken typ av instrument du tar med, till exempel gammastrålningsmätare, gammaspektrometer, eller radongasmätare. Kurspärm delas ut till deltagarna vid kursen.
Kunskapsverifiering: Tentamen skrivs efter dag 2
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 16 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare:

Kirlna Skeppström, Bjerking, arbetar med radon och naturlig strålning
Cecilia Jelinek, Sveriges Geologiska Undersökning, geofysiker, arbetar med radon och naturlig strålning

Mimmi Andersson, miljökonsult, Bjerking, har erfarenhet av fältmätningar (fältassistent)

Kursansvarig: Thomas Andrén, Geofound Scandinavia
Ansvarig kommitté: Fältkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Vid frågor om kursinnehåll kontakta gärna: Cecilia Jelinek (018-179 225) eller Kirlna Skeppström (072-1464683).Uppdaterat 2018-09-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum