HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Bergkurser
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
NGM2024
Risk
SGF standarder
Stranderosion
Webbinarier Berg


Arbetsgrupper inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna initieras genom sektionerna.

Arbetsgrupperna arbetar inom ett väl avgränsat område (ämnesområde/fråga)
Tar fram en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen som beskriver:
Behov/motiv för/av en arbetsgrupp
Avgränsad frågeställning
Mål/syfte med arbetsgruppen
Hur man ska arbeta
Vilka som ska medverka
Tidplan
Sektion som man rapporterar till

Arbetsgrupperna arbetar bland annat med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser.


Arbetsgrupper (i bokstavsordning) Sammankallande
Arbetsgruppen Bergkurser
Paul Evins
Arbetsgruppen Certifiering miljöteknik
Thomas Jansson
Arbetsgruppen Fortbildning Emina Jusic
Arbetsgruppen Fält Thomas Andrén
Arbetsgruppen Geoinformation och redovisning
Håkan Garin
Arbetsgruppen Grundläggningsdagen
Anna-Karin Jönsson
Arbetsgruppen Grundvattenmodellering
Martin Larsson 
Arbetsgruppen Kurser förorenade områden
Ulrika Larson
Arbetsgruppen Laboratorie Meraf Berhe
Arbetsgruppen Markvibration  Mehdi Bahrekazemi
Arbetsgruppen NGM 2024
Victoria Svahn
Arbetsgruppen Risk Åsa Jönsson
Arbetsgruppen Standarder Gunilla Franzén
Arbetsgruppen Stranderosion
Per Danielsson
Arbetsgruppen Utbildning Grundvatten
Lars O Eriksson
Arbetsgruppen AG Webbinarier Berg
Stefan Sandberg
Arbetsgruppen Åtgärdsportalen och undersökningsportalen
Peter Harms Ringdahl
   

Arbetsgrupperna har en bevakande funktion inom respektive område och:
 • svarar för informations- och utbildningsfrågor
 • initierar FoU-arbete
 • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda gruppmedlemmar
 • svarar tillsammans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och
  nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet

 • Uppdaterat 2023-08-30
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum