HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
Sektionsstyrelse
Frukostwebbinarier
> Förorenade områden


SGF Grundvattensektion - Webbinarier hösten 2020
 
Fredag 11/9 kl 08:15           SGU:s handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer Björn Holgersson (SGU)

Fredag 2/10 kl 10:00           Vattenverksamhet-juridik möter teknik. Presentation av grunderna för vattenverksamhet med fokus
                                                 på grundvatten, kontreta exempel med förslag på angreppssätt i frågan "att söka tillstånd eller inte".
                                                 Linn Ödlund Eriksson (Sweco) och Rickard Hulling (Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist)

Fredag 6/11 kl 08:15            Förvirringen kring dimensionerande nivåer Ola Forsberg (Trafikverket)
                                                
Presentation av SGF projekt dimensionerande grundvattennivåer
Linn Ödlund Eriksson (Sweco),
                                                 Sven Celander (WSP)

                                                
Fredag 4/12 08:15               Om nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten, exempel bla från Förbifart Stockholm 
                                                 Anders Strandanger  (Aktvifär Grundvattenkonsult)             


>> Anslutningslänkar till Zoom och telefonnummer.

Uppdaterat 2020-09-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum