HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
Projekt
Arbetsgrupper
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008
Carbon Footprint


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar, risker och projektering av åtgärder. 

Särskild information gällande Covid-19
Vi bevakar utvecklingen av Covid-19 och anpassar kurserna utifrån gällande restriktioner.
Är du anmäld till kurs hör vi av oss i god tid till dig med mer information.
Under respektive kursbeskrivning finns information om hur aktuell kursanläggning hanterar gällande restriktioner.
 Kursdatum 2021
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
       
  19-20 januari
Framskjutet till juni
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  14-15 april
Framskjutet till juni
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  5-6 maj
  Förorenade byggnader - digital kurs**
  19-20 maj
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
  31 maj - 3 juni
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten - FULLBOKAD
  28-30 juni   Certifiering provtagare, ytvatten och sediment
  21-22 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  27-30 september   Miljötekniska markundersökningar 
 Höstveckan  18-21 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
  30 nov - 1 dec   Grundläggande statistik inom förorenade områden 
   22-23 november
  Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
       
 Flyttad till 2022 8-9 feb 2022     Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
       

    Med reservation för eventuella förändringar.
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.
Mer information om certifierad provtagning och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGFs sektion Förorenade områden gör eller de kurser som de driver, 
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här


SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas. 

Kursen avslutas med ett prov. Länk till kursen


Uppdaterat 2021-09-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum