HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Arbetsgrupper
Projekt
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008
Carbon Footprint


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar, risker och projektering av åtgärder. 


 Kursdatum 2023
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
       
       
  24-25 januari    Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   14-15 mars    Grundläggande statistik inom förorenade områden
  4-5 april    Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  24-27 april    Certifiering provtagare jord och grundvatten
  23-26 maj    Miljötekniska markundersökningar
  13-14 september    Planering och projektering 
  19-20 september    Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
 Nytt datum! 20-22 september    Certifiering provtagare ytvatten och sediment  
  25-28 september    Miljötekniska markundersökningar
  4-5 oktober    Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  10-11 oktober    Riskvärdering förorenade områden
  16-19 oktober    Certifiering provtagare jord och grundvatten 
 Flyttas till våren 2024 15 november    Förorenade byggnader
  20-21 november    Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
       

    Med reservation för eventuella förändringar.
       
 


 Kursdatum 2024
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
       
  23-24 januari    Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  6-7 februari    Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
 Preliminärt datum 10-11 april    Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  22-25 april    Certifiering provtagare jord och grundvatten
 Preliminärt datum 14-17 maj    Miljötekniska markundersökningar
  15 maj    Förorenade byggnader
  13-14 september    Planering och projektering 
 Preliminärt datum 28-30 maj    Certifiering provtagare ytvatten och sediment
       
       

    Med reservation för eventuella förändringar.
       
Kurserna här nedanför planeras följande preliminära datum i 2024!
Anmälan öppnar i november-december.


   september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
  23-24 september
  Installation av geohydrologiska mätinstrument
   23-24 september   Vingprovning  
  1-2 oktober
  Riskvärdering
  7-9 oktober
  Huvudkurs fältgeoteknik del 1
   15 oktober
  Grundläggande hydrogeologi 
   16 oktober
  Fördjupad hydrogeologi 
   17 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom 
  14 november   Grundläggande geoteknik 
  13-14 november
  Handläggare i fält
  18-19 november
  Riskbedömning
  3-4 december
  Grundläggande statistik
  10-11 december
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
Mer information om certifierad provtagning och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGFs sektion Förorenade områden gör eller de kurser som de driver, 
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här


SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas. 

Kursen avslutas med ett prov. Länk till kursen


Uppdaterat 2023-11-02
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum