HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2019
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation

[ 3-230-10-191 ]  Inklinometer
 
Datum: __ november 2019 - exakt datum meddelas inom kort

Ort & lokal: Stockholm - kurslokal meddelas inom kort
Antal dagar: 1
Internat: Nej
Program:
Ladda ner pdf
Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Inklinometermätning utförs i syfte att beräkna rörelser på olika djup i en jordprofil. Behovet av sådana mätningar finns t.ex. i byggskede med djupa schakter eller för att kontrollera rörelser i en slänt i potentiella skredområden. Mätningar utförs också för att kontrollera rörelser i byggnaders undergrund, broar och dammar samt i pålar och slitsmurar. Behovet har ökat i takt med mer avancerat byggande i våra tätorter men också pga. ökat intresse för skred- och ras problematiken. En annan bidragande faktor är att såväl manuella som automatiska Inklinometermätningar idag kan utföras på ett mer effektivt sätt och med tillräckligt hög kvalitet för att vara ett instrument i den geotekniska processen.

Kursen kommer att behandla såväl manuella som automatiska inklinometermätningar ”från ax till limpa” i geotekniska applikationer. Under dagen kommer SGF:s metodbeskrivning för installation av inklinometerrör presenteras, utförande och presentation av såväl manuella som automatiska mätningar kommer att gås igenom och praktikfall med såväl automatiska som manuella mätningar kommer visas.

Under dagen kommer vi också att diskutera installation av och mätning i såväl spårade som släta rör. Idag används mest spårade rör men äldre rör förekommer fortfarande och av andra skäl kan också släta rör vara installerade.

En europastandard för inklinometermätning är under framtagande och den kommer att tas upp under kursen. Dessutom kommer vi att nämna något om upphandling och vilken typ av sensorer som idag är tillgängliga.

Dagen avslutas med en diskussion med inlägg om vanliga felkällor och utvecklingstendenser. Här har också kursdeltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera med föredragshållarna.
Placering kursmatris: Kursnivå Hög
Kursmål: Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om installation av mätrör, förståelse för utvärdering av mätningar, kunna tolka resultat från mätningarna och förstå olika typer av mätningar samt fått information om ett flertal praktikfall där mätningar genomförts. 
Målgrupp: Kursen vänder sig till såväl fältgeotekniker, handläggare och beställare som på olika sätt kommer i kontakt med inklinometermätning.
Förkunskapskrav: Kursdeltagarna bör ha kännedom om inklinometermetodens syfte och resultatanvändning samt arbetat med geoteknik i ca 3 år.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Tentamen
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 600 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Thomas Andrén
Kursansvarig: Thomas Andrén
Ansvarig kommitté: Fältgeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-12-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum