HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
Dagen-innan-GD: Minikurs

Åtgärdsportalen och undersökningsportalen 

Föreläsare Peter Harms-Ringdahl
Beskrivning I de flesta åtgärdsprojekt inom förorenade områden används schaktning som åtgärdsmetod. För att kunna göra bedömningar om andra metoder kan möjliga krävs ökad kunskap om dessa samt vilka undersökningar som kan behövas för att utvärdera vilka åtgärder som är möjliga. Kursen beskriver syftet med Åtgärdsportalen och hur man navigerar på webbplatsen. Exempel kommer även att ges på några utvalda åtgärdsmetoder med kortfattade beskrivningar och för- respektive nackdelar presenteras. Därefter kommer några tips vad man bör tänka på i undersökningsskedet för att kunna utvärdera och möjliggöra fler åtgärdsmetoder.
Kursmål  Efter kursen ska du kunna förstå syftet med Åtgärdsportalen, hitta nödvändig information om åtgärderna samt känna till grunderna för några av de parametrar som är bra att undersöka för att kunna välja åtgärd.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2019-02-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum