HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
> Öst
Styrelse Öst
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
SGF Öst studiebesök: Grundstabilisering med geopolymer av Kv Pyramus 1 och 2 i Gamla stan
Årsmöte 2020
SGF Öst bjuder in till frukost och studiebesök på Lilla Lidingöbron
SGF Öst besök vid slussen 2019
SGF Öst bjuder in till studiebesök – Provning av ballast
SGF Öst, Studiebesök - Stabilisering av jord i lab och fält
SGF Öst bjuder in till: Mälarprojektet - hur går det?
SGF Öst - Julföredrag
SGF Öst riktat studiebesök KC-pelarinstallationSGF Öst, studiebesök Slussen 17/6 2019

Ca 20 deltagare lyssnade på Stockholm Stads kommunikatör Anna-Karin Hughes-Cambry som
berättade om projektet och platsens historia. Bland annat har man vid de senaste arkeologiska
utgrävningarna hittat och sparat lukt från trankokeriernas tid. Mycket av Stadens krav och
information handlar om att hålla platsen öppen för de ca 480 000 personerna som passerar platsen
dagligen till fots, på cykel eller i bil, buss och tunnelbana.
Därefter berättade Dan Svensson, ELU om ”erövrandet av Söderström”. Denna plats som varit en
viktig kommunikationsled i över 1000 år varav med sluss sedan 1600-talet. ELU har medverkat som
generalkonsult åt Stockholm Stad i projektet sedan 2013 men deltog redan 2004 i arkitekttävlingen
om Slussen. Dan berättade om projektets 3 huvudsyften, att öka avbördningskapaciteten för att
minska risken för översvämning i Mälardalen, minska risken för översvämning från Saltsjön som då
påverkar dricksvattenförsörjningen för en femtedel av Sveriges befolkning. Slutligen är nuvarande
konstruktions livslängd passerad med undermåliga Frankipålar och vittringsbenägen betong.
Några av de nya funktioner som byggs in är en fiskväg för simsvaga arter i en av de gamla
slusskanalerna och möjligheten att trimma en stående våg för vågsurfare i den nya slussen.
Besöket avslutades med en vy från takaltanen på kv Tranbodarne.
Detta var tredje SGF-besöket på projektet och vid nästa besök kommer vi kanske kunna se den nya
östra bron på plats, planerad öppning är 23/8 2020. Hela projektet pågår enligt tidplan till 2025.Uppdaterat 2019-07-02
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum