HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation
Webbinarium 2.01

Ny metodik för kartläggning av kvicklera

Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för
en vägledning som tagits fram av tre myndigheter, SGI, SGU och TrV, och riktar sig till olika experter ute i landet.

I rapporten beskrivs först kvicklera och dess inverkan på skredutbredning. Därefter presenteras olika metoder
för kartläggning av förutsättningar för kvicklera, metodernas för- och nackdelar, vilka metoder som rekommenderas
och vilka som bedöms mindre lämpliga.

Vägledningen och kartvisningstjänst finns på SGI:s hemsida.

Föreläsare: Hjördis Löfroth, SGI
Livesändes: 20 september 2019

© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

Uppdaterat 2019-09-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum