HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
Webbinarium 2019-11-06

Vägledning till systemförståelse vid riskhantering

Geoteknisk riskhantering kräver att man förstår systemet!
Risker, risker, risker, det är mycket prat om riskhantering nuförtiden! Men hur ska man egentligen kunna hitta alla relevanta risker i ett projekt? – De farligaste hoten mot projektet är ju oftast de risker som man inte identifierat i tid. En viktig men ofta bortglömd pusselbit i detta arbete är att man skapar sig en förståelse av det geotekniska sammanhang som man verkar i, med krävda funktioner hos slutprodukten och yttre faktorer som påverkar. Det är först när man har de sammanhangen – systemet! – klara för sig, som man verkligen kan identifiera och analysera eventuella problemområden på djupet i projektet.

I webbinariet visar Johan Spross (KTH) och Lars Olsson (Geostatistik) hur man på ett strukturerat sätt kan skapa sig den goda systemförståelse av det geotekniska sammanhanget som behövs. Detta ligger sedan som grund för arbetet med att identifiera riskerna och analysera deras storlek. I webbinariet presenteras också ett nyutvecklat riskstruktureringsverktyg som kan bidra med inspiration till den som skall hitta riskerna som kopplade till de olika faktorerna. Webbinariet bygger vidare på det föredrag som hölls på Grundläggningsdagen 2019.

Föreläsare: Johan Spross, KTH och Lars Olsson, Geostatistik
Dokumentation: Ladda ner pdf av presentationen
© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

Uppdaterat 2019-12-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum