HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Webbutbildning
Höstveckan
Anmälningsformulär
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
[ 3-290-05-201 ]
Geoteknik för alla
 
Datum:
5 oktober 2020

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Geoteknik för alla är en geoteknisk grundkurs för de som arbetar inom andra huvudsakliga kompetensområden men som känner ett behov av introduktion till fundamentala geotekniska begrepp och processer. Kursen riktar sig också till den som vill ha en repetition eller ytterligare befästa sin geotekniska grundförståelse. Kursen tar huvudsakligen upp följande ämnen:

- Tryck och laster
- Jordmekanik
- Sättningar
- Släntstabilitet
- Schakter

Ämnena beskrivs på ett populärvetenskapligt sätt snarare än teoretiskt för att skapa förståelse och kopplas till talande exemplifieringar.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block geoteknik.
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna ska få en introduktion till eller repetition av grundläggande geotekniska begrepp och processer.
Målgrupp: Syftet med att erbjuda denna kurs är att de som arbetar i anknytande ämnesområdena ska kunna tillskansa sig geoteknisk förståelse på ett komprimerat och enkelt sätt. Det kan vara konsulter inom angränsande teknikområden, så som exempelvis hydrogeologi, eller personer på myndigheter som känner ett behov av ökad geoteknisk förståelse i samband med tillsyns- eller samrådsärenden, eller entreprenörer och beställare inom infrastruktur- och anläggningsprojekt som vill öka sin geotekniska grundförståelse.

Eftersom kursen vänder sig till en bred målgrupp är den inte speciellt tillämpad, men tydliga exempel från verkligheten används.
Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut vid kursstart.
Kunskapsverifiering: Kursen innehåller ingen examination.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till alla som deltar under kursdagen.
Avgift: 6 100 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Linn Ödlund Eriksson, Sweco
Kursansvarig: Pia Larch
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07


Uppdaterat 2019-12-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum