HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Webbutbildning
Höstveckan
Anmälningsformulär
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
[ xx ]
Sättningsberäkning i teori och praktik
 
Datum:
Nytt datum ännu inte klart.

Ort & lokal: Quality Hotel Sundsvall
Esplanaden 29, 852 36 Sundsvall
q.sundsvall@choice.se 060-16 00 00
Antal dagar: 2 alternativt 1
Internat: Nej
Program:
-
Anmälan: Nytt datum ännu inte klart.
Intresseanmälan (ej bindande) kan lämnas via e-post till: lennart.stark@omnium.se

Kursbeskrivning: Att beräkna marksättningar för uppfyllnader och byggnader är en av de vanligaste frågeställningarna i geoteknikerns vardag. Långtidssättningar i lösa leror kan beräknas på olika sätt och metoder beroende på eftersträvad noggrannhet, tillgänglighet, tid och budget. Omfattning och val av fält- och laboratorieundersökningar påverkar resultatet i hög grad. Lika hög påverkan har valet av jordmodell och vilka parametrar man använder. Sättningsberäkningar är ofta utmanande att genomföra med tillräckligt stor noggrannhet, och konsekvenserna kan bli stora om sättningsskador senare uppstår.
Kursmål: Målsättningen är att ge kursdeltagarna en bred och djup kunskapsbas för att kunna utföra väl genomförda sättningsberäkningar och utvärdera representativa parametrar från fält- och laboratorieförsök som används som indata.
Målgrupp: Kursen är i första hand lämplig för konsulter, men även entreprenörer och beställare.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har några års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete dvs. har
grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Två dagar med teori och ett flertal övningsexempel.
Möjlighet att anmäla sig enbart till dag 1 (se "Krav för kursintyg" nedan).
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
OBS! DELTAGARNA UPPMANAS MEDTAGA EGEN DATOR.
Kunskapsverifiering: Skriftligt prov i form av hemtentamen.
Krav för kursintyg: Deltagande båda dagarna samt godkänt skriftligt prov.
Avgift: Båda dagarna: 11 000 kr exkl moms som faktureras.
Endast dag 1:  8 000 kr exkl moms som faktureras. (ENDAST 5 PLATSER!)
SGF medlem får 500 kr rabatt per dag på ovanstående pris.

Deltagarantalet är begränsat. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in, med prioritet för två-dags-anmälan i händelse av stark efterfrågan. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar, eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Sölve Hov, GeoMind KB
Joacim Olsson, Sweco Civil AB
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium Kompetensutveckling, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07


Uppdaterat 2020-08-31
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum