HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2022
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 2-230-10-211 ]
Installation av Geohydrologisk mätutrustning
 
Datum:
25-26 oktober 2022 Kursen skjuts upp till 2023

Ort & lokal: Rimforsa strand, Rimforsa
Antal dagar: 2
Internat: Ja
Program:

Anmälan: Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson,
Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen avser att ge deltagarna insikt vad som krävs för en väl genomförd installation av geohydrologisk mätutrustning och praktiska råd vid utförandet samt få en orientering hur utrustningen senare används. Kursen avser att ge deltagarna kunskap främst om grundvatten och portryck och ge en förståelse för praktiska problem under utförandet.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna förståelse för vikten av att arbeta med kvalitet och noggrannhet genom hela installationskedjan från förberedelser till utförande och behandling av resultat.
Placering kursmatris: Nivå Hög
Kursmål: Kursen avser att ge deltagarna insikt vad som krävs för en väl genomförd installation och praktiska råd vid utförandet samt få en orientering hur resultaten senare behandlas och används. Kursen avser att ge deltagarna kunskap att kritiskt kunna utföra installation och få en förståelse för praktiska problem under utförandet för de olika systemen.
Målgrupp: Kursen vänder sig lika mycket till geotekniska handläggare som fältgeotekniker. Det vore önskvärt om det blev en bra fördelning av de bägge kategorierna för lärorika diskussioner under kurstillfället.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att fältgeotekniker och handläggare har minst 3 års erfarenhet och att fältgeotekniker genomgått Huvudkurserna i fältgeoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagarskurs med internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Följande litteratur tas med vid kurstillfället
• SGF Fälthandboken, Rapport 21013:1 (finns som pdf på SGI:s hemsida)
• Standard
Kunskapsverifiering: Tentamen, genomförs direkt efter avslutade föreläsningar för att erhålla godkänt utbildningsintyg.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 13 800 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris. 

I avgiften ingår dokumentation och lunch. LOGI INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare:
Kursansvarig: Mattias Andersson, SGI
Ansvarig sektion:
Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Uppdaterat 2022-10-04
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum