HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
Webbinarium 2020-03-25

Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell

Ingår i webbinarieserien:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar


Föreläsare: Mats Svensson, AG Fält / Tyréns AB
Dokumentation: ladda ner pdf
Se filmen nedan, som Mats nämner i webbinariet.
Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn.
Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen.
I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder
och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell.
© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

Uppdaterat 2020-03-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum