HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
Styrelse Väst
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
SGF Västs studiebesök Västlänken 12 september
SGF Väst Julmingel och releasefest
SGF Väst - Midsommarföreläsning 17 juni
SGF Väst - studiebesök av Wendelstrand 29 okt
SGF Väst Midsommarföreläsning
Studiebesök på E01 Olskroken planskildhet, Göteborg
SGF Västs årsmöte 19 februari 2020
Studiebesök: Grundstabilisering med geopolymer av Kungsportsavenyen 27
SGF Väst workshop: Bergteknik för geotekniker
Studiebesök: Sanering av berg, Varberg, 9 oktober
SGF Väst Midsommarföreläsning
Uppstartsträff för lokalkommitté Berg
Grundvatten: Disputation Chalmers 26 oktober
Studiebesök av Servicetunnel 210, Västlänken
SGF Västs (Jord, berg och grundvatten) årsmöte 30/1 2019
SGF Västs Berg upptaktsmöte
SGF Västs årsmöte 28 januari 2021
> Öst


Midsommarföreläsning med Göran Sällfors
Webbinarie, torsdag 4 Juni

15:45 Uppstart

16:00 Info från SGFväst styrelsen

16:15 Föreläsning ”Statistik för geotekniker”

17:00 Frågor och diskussion

17:30 Avslutning


Statistik för geotekniker

Föreläsare: Göran Sällfors

Beskrivning:

De flesta geotekniska beräkningar görs som deterministiska analyser, möjligen gör man ibland en känslighetsanalys för att se hur valet av ingångsparameterar påverkar beräkningsresultaten. Mer sällan görs en mer ingående analys, där de ingående parametrarna hanteras som stokastiska variabler.

Denna minikurs ger dig inledningsvis en snabb-repetition av de vanligaste statistiska begrepp och parametrar, inkluderande vanliga typer av fördelningar. Tyngdpunkten ligger sedan på simulering, diskussion kring vilken typ av resultat man får, vad de egentligen innebär samt hur dessa kan användas som en del i det framtida beslutsunderlaget.

Vi använder två program för att göra simuleringar, ”@Risk”, som bygger på Monte-Carlo-simulering, samt ett enklare program som bygger på punktskattningsmetoden. Den senare programvaran får du med dig hem och den kan användas för att göra ganska användbara simuleringar för en rad olika geotekniska beräkningar.


Innan kursen bör du:

  • Ha läst igenom ett litet häfte, bifogat här
  • Tänka efter vad du lärde dig om statistik under din studietid
  • Funderat lite över vilka frågeställningar du skulle önska att du kunde behandla lite mer nyanserat

Efter kursen skall du:

  • Ha rekapitulerat och förstått en del av den statistik du läste under din studietid
  • Kunna göra simuleringar och beakta spridningen i dina ingångsdata
  • Ha en hyfsad uppfattning om spridningen hos en rad olika geotekniska parametrar
  • Förstå och kunna beakta variansreduktion

 

Anmälan görs på anmälningsformulär senast 2020-05-29.

Välkomna!

Uppdaterat 2020-10-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum