HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områdenSGF rapport 2:2020 -
Osäkerheter vid bestämning av organisk halt i jord

Om rapporten

Vet du vad skillnaden mellan att bränna jord, vid 550 grader och 950 grader, för att veta vad den organiska halten är?
Om inte så finns nu ett gediget kunskapsdokument om detta från SGF.
I ett projekt, där cirka 100 jordprover provats vid de båda temperaturerna och kemiska analyser belyser orsaken bakom har resulterat i SGF Rapport 2:2020.
Ladda hem och läs.


Ladda ner din rapport

 

Uppdaterat 2020-10-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum