HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
Sektionsstyrelse
SGF utbildning grundvatten
SGF utbildning grundvatten
Grundvattenpodden
48th IAH Congress, 6-10 September 2021
Frukostwebbinarier
Dimensionerande grundvattennivåer
Litteraturlista
> Förorenade områden


Dimensionerande grundvattennivåer

 

Beskrivning av projektets status sommaren 2021

 

SGF:s projekt om dimensionerande grundvattennivåer har som långsiktigt mål att ta fram en handledning för framtagande av dimensionerande grundvattennivåer. I det här projektet använder vi begreppet dimensionerande grundvattennivå i betydelsen den grundvattentrycknivå som skapar ett dimensionerande grundvattentryck mot anläggning eller schakt.

Projektet är indelat i etapper och planeras successivt. Under 2020 utfördes den första etappen. Den första etappen av projektet innehöll en översiktlig inventering av vad gällande regelverk Eurokod 7 säger, framtagande av skisser på typfall samt en enkät i branschen. Enkäten innehöll frågor om hur man arbetar med dimensionerande grundvattennivåer idag och vad man anser att en handledning behöver innehålla. Enkäten besvarades av över 90 personer i branschen och 84 % av dem svarade att en handledning behövs. Vi har sammanställt enkätresultatet och du kan ta del av rapporten här.

 

Under 2021 arbetar vi vidare med andra etappen av projektet. I den andra etappen kommer vi att vidareutveckla konceptuella modeller över typfall samt ta fram beskrivning av metodik för framtagande av dimensionerande grundvattennivåer. Vi avser lägga stor vikt vid förståelsen för hur grundvatten och anläggning samverkar samt vid skillnaden mellan karakteristiska nivåer och dimensionerande nivåer. Vi kommer att arbeta med en referensgrupp med deltagare från olika delar av branschen för att få ett brett perspektiv. Via webbinarier och/eller workshops kommer vi att redovisa projektets framskridande för SGF:s medlemmar.

Det kommer att bli ytterligare en etapp för att färdigställa en slutlig handledning. Möjligheter att göra det tillsammans med andra aktörer i branschen kommer att undersökas.

 

Vi vill gärna höra dina eventuella åsikter och synpunkter på ämnet och den framtida handledningen. Du är välkommen att kontakta projektledarna Sven Celander och Linn Ödlund Eriksson, kontaktuppgifter finns på sidan Sektionsstyrelse i menyn till vänster.

 
Uppdaterat 2021-06-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum