HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
Projekt
Arbetsgrupper
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008
Carbon Footprint

Carbon Footprint

SGF har, med hjälp av olika finansiärer*, utvecklat ett program för att räkna ut utsläpp av växthusgaser i samband med sanering eller andra markarbeten. Programmet är avsett för hela eller delar av projekt som syftar till efterbehandling av förorenad mark eller andra mark- och grundläggningsarbeten. Verktyget riktar sig framförallt till konsulter som använder verktyget på uppdrag av kommuner och verksamhetsutövare. Verktyget kan användas för att jämföra utsläpp av koldioxidekvivalenter från undersökningar och olika typer av åtgärdsmetoder vid arbete med förorenade områden. Användaren matar in transportmängd, energiförbrukning, area på området och volym jord som kommer att schaktas, m.m. Växthusgasutsläpp i kilogram koldioxidekvivalenter redovisas för olika projektsteg. Respektive steg är uppdelat på bland annat kontorsarbete, schakt, transporter och energianvändning.

SGF:s sektion för förorenade områden ansvarar för förvaltningen av programmet. 

Under 2021 pågår en förstudie starta med syfte att uppdatera verktyget. 

Här kommer du direkt till: SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint

Du är välkommen att använda verktyget kostnadsfritt. Tillhörande användarmanual finns att ladda ner i verktyget och där finns också möjlighet att lämna synpunkter.

För mer information kontakta:

Jan-Erik Lindström

Tel: 070-332 74 77

E-post: jan-erik.lindstrom@keyconsult.se

* Finansiärer: Bjerking, Dynapac, Ekotec, Faveo, Geosigma, Golder, Helena Fürst miljökonsult, Hifab, JM AB, JM Entreprenad, Kemakta, MCN, Key Consult, Naturvårdsverket, NCC Construction Sverige AB Niras, RGS 90, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, Sakab, SBUF, SGF, SGU, Sita, Structor Miljöbyrån Stockholm, Svevia, Sweco, Tyréns, Vectura, Volvo CE, WSP Environmental och ÅF.

Uppdaterat 2021-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum