HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
Styrelse Väst
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
SGF Västs studiebesök Västlänken 12 september
SGF Väst Julmingel och releasefest
SGF Väst - Midsommarföreläsning 17 juni
SGF Väst - studiebesök av Wendelstrand 29 okt
SGF Väst Midsommarföreläsning
Studiebesök på E01 Olskroken planskildhet, Göteborg
SGF Västs årsmöte 19 februari 2020
Studiebesök: Grundstabilisering med geopolymer av Kungsportsavenyen 27
SGF Väst workshop: Bergteknik för geotekniker
Studiebesök: Sanering av berg, Varberg, 9 oktober
SGF Väst Midsommarföreläsning
Uppstartsträff för lokalkommitté Berg
Grundvatten: Disputation Chalmers 26 oktober
Studiebesök av Servicetunnel 210, Västlänken
SGF Västs (Jord, berg och grundvatten) årsmöte 30/1 2019
SGF Västs Berg upptaktsmöte
SGF Västs årsmöte 28 januari 2021
> Öst


Midsommarföreläsning med SGF Väst
Webbinarie, torsdag 17 Juni

Tiden går fort och snart vankas det sill och potatis. Men innan snapsvisorna börjar sjungas bjuder SGF väst in till den årliga midsommarföreläsningen, även denna gång digitalt pga rådande omständigheter.  Vi hoppas att just du vill vara med!

 

15:30 Uppstart och Info från SGF väst styrelsen

15:50 Föreläsning med Åsa Fransson: Schakt i Varberg: jord/berg, vatten, förorening & lite observationsmetod

16:15 Paus 

16:20 Föreläsning med Anders Kulingsjö: Dimensionering av svävande spont i lera - SBUF projekt
”Sponthandboken 2018 - Tillämpningsexempel”

17:00: Frågor och Avslutning

Schakt i Varberg: jord/berg, vatten, förorening & lite observationsmetod

Föreläsare: Åsa Fransson

 

Varbergstunneln är en del av Västkustbanan med dubbelspår i tråg och tunnel genom och under Varberg.
Presentationen har fokus på en schakt, en förorening och geologi, hydrogeologi och teknik i observationsmetodens anda.SBUF Rapport Tillämpningsexempel sponthandboken

Föreläsare: Anders Kullingsjö

 

SPH 2018 innehåller en tydlig dimensioneringsgång för att säkerställa att nödvändiga kontroller och
att tillräcklig säkerhet erhålls vid såväl traditionella ”handberäkningar” som vid mer avancerade numeriska analyser.
Detta illustreras av att en schakt med svävande spont i lera.

 

Genom att systematiskt följa dimensioneringsgången som föreslås i Sponthandboken 2018 för schakt
i en geologi bestående av lera med stor mäktighet påvisas några av de nödvändiga nyheterna i Sponthandboken 2018 jämfört med dess föregångare från 1996. SPH 2018 kräver två olika kontroller för att säkerställa att tillräcklig säkerhet erhålls, inte bara säkerhet enligt DA3 i EN1997. Detta innebär förstår mer arbete vid dimensioneringen men är en förutsättning för att erhålla tillräcklig säkerhet. Bakgrunden till de olika DA som finns i dagens EN1997 beror till stor del i att de olika länderna inte kunde enas om vilken kontroll som är mest relevant. Det som föreskrivs i SPH2018 påminner på så sätt om DA1 där dubbla kontroller skall göras dock med lite andra säkerhetsnivåer än vad vi valt i
Sverige för DA3.


Anslutningslänk:
https://us02web.zoom.us/j/86135260621?pwd=cmlXUEw4by9nMktYSE9GajNpK3VBdz09
 
Passcode: 423118
Webinar ID: 861 3526 0621
 
Or One tap mobile: +46850539728,,86135260621#  or +46844682488,,86135260621#
Or Telephone: +46 850 539 728  or +46 8 4468 2488  or +46 8 5016 3827  or +46 8 5050 0828  or +46 8 5050 0829  or +46 8 5052 0017
Uppdaterat 2021-05-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum