HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
Sektionsstyrelse
Arbetsgrupper
Grundvattenpodden
Frukostwebbinarier
> Förorenade områden
För närvarande har vi följande arbetsgrupper:

 

Arbetsgrupp Utbildning Grundvatten

Leds av Lars O. Ericsson, Lars O. Ericsson Consulting/Chalmers

 

Mål

Samhällsbyggnadsteknik och miljöteknik sysselsätter allt fler anställda som är verksamma inom grundvattenrelaterade arbetsuppgifter.
Utbildningsbakgrunden för dessa verksamma kan vara mycket skiftande på den svenska arbetsmarknaden.
Det finns ett starkt behov att erbjuda möjligheter till såväl kompetensbreddning som fördjupning i ämnesområdet. Vidare finns
motiv att erbjuda en plattform med erfarenhetsutbyte av hydrogeologisk kunskap mellan olika samhällsverksamheter, till
exempel stora grundvattenförsörjningsprojekt, kärnavfallshantering, geoenergi, infrastrukturbyggande under mark, förorenad
mark. 

Mot bakgrund av ovanstående har arbetsgruppen som övergripande mål att utarbeta en kunskapsutvecklingsstrategi som bygger
på en behovsanalys av vad det är för kunskap som behövs inom ämnesområdet hydrogeologi/grundvatten. Strategin
definierar hur kunskapen ska tas fram (av vem, hur, när, prioritet). Vidare skall arbetsgruppen utveckla en kompetensmatris
inom hydrogeologi/grundvatten.

 

Sammansättning

Lars O. Ericsson, ordförande,    Lars O. Ericsson Consulting/Chalmers

Niklas Blomqvist, NCC       

Pia Larch, Skanska

Per-Olof Johansson, Artesia

Anna Roxell, Trafikverket

Sven Follin, SF GeoLogic AB

Johanna Merisalu, Chalmers

 

Arbetsgrupp Grundvattenmodellering

Leds av Martin Larsson, Lektus

 

Mål

Att fungera som ett forum för grundvattenmodellerare, med mål att utveckla grundvattenmodellering i Sverige.
Underlätta för nya modellörer genom att samla olika källor till kunskap. Medverka till att utveckla/sprida bra arbetssätt inom
svensk grundvattenmodellering. Utveckla tillämpningen av grundvattenmodellering inom samhällsbyggande. Medverka till ökat
utbyte mellan modellörer, beställare och myndigheter.

Sammansättning

Martin Larsson, ordförande, Lektus
Niclas Bockgård, Trafikverket
Emil Friberg, WSP
Nikolas Höglund, Lunds universitet
Emma Lindborg, DHI
Jessica Lindmark, SKB
Anders Retzner, SGU

Uppdaterat 2023-04-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum