HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Webbinarium 2021-09-16

SGF AG Risk:


Workshop om geotekniska riskkartor

Vi är alla vana vid att tolka kartor för all möjlig typ av information. Men en väldigt speciell typ av karta är riskkartan, som visualiserar riskens storlek på olika platser. Problemet är att ”risk” i sig är ett abstrakt begrepp, så en precis tolkning av kartan kan bli utmanande. Detta kan leda till läsaren av kartan inte gör den tolkning som tillverkaren avsåg.

Denna workshop anordnades av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) på temat geotekniska riskkartor. I workshopen gavs en introduktion till vad en riskkarta är, och några olika typer presenterades för oss: kartor för skredrisk, stranderosion och översvämning. Därefter delades deltagarna upp i mindre grupper för att diskutera när riskkartor kan vara till nytta inom geotekniken och vilka utmaningar som kan vara förknippade med detta. (Diskussionerna spelades dock inte in.)

Föreläsare
Inspelningar
Dokumentation


 
Lars Olsson, Geostatistik
Riskkartor allmänt
ladda ner pdf

Karin Odén, SGI SGI:s skredriskkartor
ladda ner pdf 1   |   pdf 2   
Per Danielsson, SGI Stranderosion
ladda ner pdf   
Anette Björlin, SGI Utmaningar med att kartera risker 
ladda ner pdf   
Nancy Joy Lim, Högskolan i Gävle Översvämningskartor
   
Davide Bonfante, Tyréns   Digitalisera risker?    © Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

SGF ansvarar ej för föredragshållarnas personliga åsikter eller för föredragens faktiska innehåll.

Uppdaterat 2021-09-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum