HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Webbinarium 2021-10-01

SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium


Undersökning av markens uppbyggnad genom flygburna geofysiska mätningar
– Exempel på kartering av hydrogeologiska enheter vid grundvattenundersökningar.

Flygburna geofysiska mätningar kan vara ett sätt att snabbt få en översiktlig bild av lagerföljden i marken. Man kan snabbt undersöka större ytor och kostnaden per ytenhet blir då låg. Under senare år har SkyTEM-metoden, som är en helikopterburen metod, fått stor användning för kartering av potentiella grundvattenresurser. I Sverige har SGU låtit utföra mätningar med SkyTEM inom främst områden med sedimentär berggrund. Till exempel har mätningar utförts över Öland, Gotland, Skåne och Östgötaslätten. I mitt föredrag kommer jag att ta upp hur SkyTEM-metoden fungerar, metodik vid datainsamling och tolkning samt vad man kan förvänta sig för resultat. Jag kommer mer utförligt att redovisa ett exempel på mätningar utförda på Kristianstadsslätten.

Föredragshållare: Hans Jeppson WSP
Moderator: Sven Celander


Dokumentation: ladda ner pdf
Tips: För att titta i fullskärm - klicka på ordet "YouTube".© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

SGF ansvarar ej för föredragshållarnas personliga åsikter eller för föredragens faktiska innehåll.
Uppdaterat 2021-10-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum