HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2022
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-220-06-221 ]
Förorenade byggnader
 
Datum:
14 september 2022

Ort & lokal: Hotel Eggers, Göteborg
Antal dagar: 1
Internat: Nej
Program:
ladda ner pdf
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen omfattar byggnader som förorenats av förorenande verksamheter (t.ex. spill) och inte miljöfarliga byggnadsmaterial (såsom t.ex. asbest eller PCB i fogar). Kursen omfattar förberedelserna inför undersökning, hur information tas fram samt hur bakgrundsinformation skall tolkas. Vidare hur provtagningsplaner tas fram baserat på informationen från den historiska undersökningen. Exempel på ämnen som kommer att avhandlas ur ett föroreningsperspektiv är petroleumprodukter, metaller, klorerade alifater etc.

Kursen kommer även att handla om hur man utför riskbedömningar vid omställningar av byggnader samt ger en kort introduktion till specialfallet med ånginträngning i byggnad ovan förorenad mark. Vidare omfattas vilka åtgärder som är tillämpliga vid sanering av byggnadsmaterial vid omställningar alternativt rivning. Generella riktlinjer för avfallsklassificering och vad som gäller vid användande av byggavfall som återfyllnadsmaterial kommer också att diskuteras.
Placering kursmatris: Medel
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall:
•    Få insikt i den komplexitet som en förorenad byggnad innebär och hur det skiljer mot förorenad mark.
•    Kunna ta fram en strategi och konceptuell modell inför provtagning av förorenade byggnader.
•    Kunna ta fram en provtagningsplan för undersökning av förorenade byggnader
•    Kunna ta fram strategier vid omställning av förorenad byggnad
•    Kunna identifiera risker vid omställningar från t.ex. industriverksamhet till kontor
•    Kunna ta fram underlag för åtgärdsutredningar och rivningsentreprenader
Målgrupp: Kursen vänder sig till de som beställer, genomför eller följer upp arbetet med planering eller genomförande av omställningar alternativt rivningsentreprenader avseende potentiellt förorenade byggnader. Det kan vara personal hos konsultföretag, beställare, miljömyndigheter eller entreprenörer.
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagarna har varit verksamma inom arbete med förorenade områden i något/några år som exempelvis konsulter, beställare, entreprenörer eller på miljömyndighet.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Tentamen genomförs på SGF:s webbutbildningsplattform.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 6 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Malin Ekåsen, Golder Associates AB
Anders Ekberg, Sweco Management AB
Lena Torin, WSP Sverige AB
Linnea Ljung, Setterwalls Advokatbyrå
Kursansvarig: Malin Ekåsen, Golder Associates AB
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2022-08-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum