HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-200-03-221 ]
Sättningsberäkning i teori och praktik
 
Datum:
30-31 maj 2022

Ort & lokal: Freys hotell, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Program:
Preliminära tider dag 1 kl 09:00-17:00, dag 2 kl 08:00-16:00
Anmälan: Detta kurstillfälle är fullbokat.
Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79

Kursbeskrivning: Att beräkna marksättningar för uppfyllnader och byggnader är en av de vanligaste frågeställningarna i geoteknikerns vardag. Långtidssättningar i lösa leror kan beräknas på olika sätt och metoder beroende på eftersträvad noggrannhet, tillgänglighet, tid och budget. Omfattning och val av fält- och laboratorieundersökningar påverkar resultatet i hög grad. Lika hög påverkan har valet av jordmodell och vilka parametrar man använder. Sättningsberäkningar är ofta utmanande att genomföra med tillräckligt stor noggrannhet, och konsekvenserna kan bli stora om sättningsskador senare uppstår.
Kursmål: Målsättningen är att ge kursdeltagarna en bred och djup kunskapsbas för att kunna utföra väl genomförda sättningsberäkningar och utvärdera representativa parametrar från fält- och laboratorieförsök som används som indata.
Målgrupp: Kursen är i första hand lämplig för konsulter, men även entreprenörer och beställare.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har några års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete dvs. har
grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagar, EJ internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut vid kursstart.
OBS! DELTAGARNA UPPMANAS MEDTAGA EGEN DATOR.
Kunskapsverifiering: Skriftligt prov i form av hemtentamen.
Krav för kursintyg: Deltagande båda dagarna samt godkänt skriftligt prov.
Avgift: 11 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Sölve Hov, NGI/GeoMind
Joacim Olsson, Sweco AB
Kursadministratör: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79

Uppdaterat 2022-05-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum