HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-200-01-221 ]  Jordmekanik
 
Datum:
27-28 april 2022

Ort & lokal: Digital kurs via Zoom
Antal dagar: 2 halvdagar (09:00-12:30)
Internat: Nej
Program:
ladda ner pdf
Särskild information:
Zoom-anvisningar (pdf)
Anmälan: Anmälan är stängd

Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79

Kursbeskrivning: I kursen behandlas grunderna i jordmekanik huvudsakligen i form av effektivspänningar och jords mekaniska beteende. Dessa bitar är viktiga för att förstå resultat från laboratorie- och fältförsök och för att förstå enkla och avancerade materialmodeller som används vid geotekniska beräkningar.
Placering kursmatris: Block 2. Grunder - Geoteknik/ingenjörsgeologi. Nivå mellan.
Kursmål: - Kunna och kunna tillämpa effektivitetsspänningsekvationen
(effektivspänningar, totalspänningar och portryck).
- Kunna konsolideringsförloppet.
- Kunna bestämma in situ vertikal- och horisontalspänningar.
- Kunna beskriva det mekaniska beteendet vid kontraktant respektive dilatant beteende under såväl dränerade som odränerade förhållanden.
- Förstå och kunna beskriva jords mekaniska (spännings-töjnings-portryck-volymändring) beteende i olika spännings-töjningsplan och spänningsplan.
- Kunna utvärdera hållfasthet från spänningsvägar (effektiva och totala spänningar).
- Förstå elastiskt och plastiskt beteende (små och stora töjningar).
- Förstå koppling mellan analysmetod (effektiv- eller totalspänningsanalys) och beräkningsmodell. 
Målgrupp: Handläggare geoteknik
Förkunskapskrav: Högskoleutbildning med minst en grundkurs i geoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Digital kurs under två halvdagar (förmiddag) som avslutas med hemtentamen.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut.
Miniräknare behövs.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen (tar uppskattningsvis 2-8 h att lösa, beroende på kunskapsnivå). Sista inlämningsdag 30 dagar efter genomförd kurs.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 60% rätt på tentamen
Avgift: 5 625 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Bo Vesterberg, SGI
Kursansvarig: Bo Vesterberg, SGI
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79Uppdaterat 2022-04-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum