HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-290-03-221 ]
Grundläggande hydrogeologi
 
Datum:
19 oktober 2022

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:
Ladda ner pdf
Anmälan: Anmälan är stängd
Vid frågor, kontakta: fanny.tran@sgf.net  070-749 25 79

Kursbeskrivning: Många problem inom bygg- och anläggningsbranschen är direkt relaterade till grundvatten; för mycket, för lite eller på fel plats. SGF hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Hydrogeologi som ger fördjupade kunskaper om hur mark- och vattensystem interagerar och förståelse för hydrogeologiska problem som kan uppstå i byggprocessen, olika tillämpningar och begrepp samt vilka metoder som används för att hantera dessa.

Innehåll
- Grundvattnets bildning, förekomst och strömning i marken (relevanta koncept, terminologi, processer och deras matematiska beskrivning).

- Känna till olika typer av akvifärer och deras betydelse för grundvattennivåer. Hydrogeologiska egenskaper hos vanligt förekommande jord och bergarter

- Genomgång Hydrauliska tester, provpumpning. Beskrivning Hydrogeologiska undersökningar och data, konceptuella modeller

- Tillämpningar; Typiska problem och appliceringar inom hydrogeologi (bottenupptryckning, hydrauliskt grundbrott, piping, sättningar, kontrollprogram, exempel

- Tillämpningar- verkliga case? Ev fallstudie som innehåller alla aspekter och som man går igenom väldigt översiktlig (”hur tänker man …”)
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1-2 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris.
Kursmål:
Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill öka sin förståelse för hydrogeologi
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs med möjlighet att bygga på med fördjupad kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas in 3 veckor efter kursavslut.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 6 100 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska och Bo Olofsson, KTH
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kursadministratör: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net  070-749 25 79Uppdaterat 2022-10-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum