HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2022
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-220-10-221 ]  Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
 
Datum: 21-22 september 2022

Ort & lokal: Hotell Pigalle, Göteborg
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Program:
ladda ner pdf
Anmälan: Länk till anmälningsformuläret
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen ger grundläggande kunskaper om åtgärdsmetoder av förorenad mark. Denna kurs är den första delen i kurstriologin Åtgärdsmetoder, Riskvärdering och Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder, men kan även läsas som fristående kurs. Målgruppen är i första hand konsulter, tillsynsmyndigheter och beställare. Kursen beskriver de metoder som finns för att åtgärda förorenad mark och avgränsas till metoder för jord och grundvatten. Fokus är på praktiska exempel från olika typer av metoder. Kursen beskriver huvudsakligen in situ-metoder och till viss del även möjligheten att effektivisera schaktning och behandling on site.  Vi kommer också ge tips och berätta om vad som är viktigt att tänka på/känna till vid tillämpning av in situ-åtgärdsmetoder ur ett beställarperspektiv. Då åtgärdsutredningar tas upp redan på miljötekniska markundersökningar under en dag ger denna kurs enbart en kort repetition av grundläggande delar i åtgärdsutredning med fokus på det som är extra viktigt vid andra åtgärdsmetoder än schaktning. Kursen tar även upp hur kunskap om åtgärdsmetoder kan användas för att göra en provtagningsplan, åtgärdsutredning och riskvärdering. Om möjligt kombineras kursen med studiebesök.

Kursen omfattar preliminärt:
• Beskrivningar av metoderna ur teknisk aspekt
• Vilka föroreningar respektive metod är lämpliga för
• Under vilka förutsättningar metoderna är lämpliga - riskreducering
• Begränsningar för de olika metoderna som är bra att känna till
• Praktiska exempel och erfarenheter
• Beställarperspektiv
• Nyheter inom åtgärdsmetoder
• Åtgärdskombinationer som kan samverka för att uppnå åtgärdsmål
• Fördjupning av åtgärdsutredningar komplettering med MM1
• Tillgängliga verktyg som Åtgärds- och Undersökningsportalen
Placering kursmatris: Nivå medel. Block förorenade områden
Kursmål: Kursens mål är att ge baskunskaper i vilka in situ-åtgärdsmetoder för mark som är tillgängliga och när och hur de fungerar. Kunskap om åtgärdsmetoder är grunden för att kunna göra en bra riskvärdering och åtgärdsutredning/projektering. Efter kursen ska du känna till de vanligaste metoderna och deras fördelar och begränsningar.
Målgrupp: Målgruppen är i första hand personer som arbetar med förorenade områden, men som själva inte har erfarenhet av de olika åtgärdsmetoderna. Kursen riktar sig främst till konsulter, tillsynsmyndigheter och beställare.
Förkunskapskrav: Viss yrkeserfarenhet inom förorenade områden är lämpligt.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Två kursdagar på konferensanläggning.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut vid kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med en kortare tentamen med frågor. Tentamen utförs i samband med kursgenomförandet.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 15 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Ramboll, Johanna Moreskog
RGS-Nordic Helena Nord
Norrköpings kommun, Elke Myrhede
Geoserve, Henrik Ekman
Empirikon, Ulrika Larson, Kommunikation
EnviFix, Peter Harms-Ringdahl – ÅP/UP
Kursansvarig: Peter Harms-Ringdahl, EnviFix AB
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475Uppdaterat 2022-08-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum