HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

 

Kommande webbinarium

Tidigare webbinarium
 

   

SGF lokalavdelning Nord

Måndag 5 december kl 13:00-16:30
Vinterseminarium
(på plats alternativt via länk)

Vi i SGF Nord bjuder in till ett vinterseminarium med spännande föredrag 5 december. Efter varje föredrag finns möjlighet att ställa frågor. Föranmälan krävs!

12:00  SGF bjuder på lunch
13:00  INTRO
13:10  Tomas Björnehall, AFRY
             Skred i Örnsköldsvik
13:40  Bo Vesterberg och Mattias Andersson, SGI
            Sättningar och hållfasthet i sulfidsilt
14:10  Elin Bergliv, LTU
            Storskaliga laboratorieförsök
14:40  SGF bjuder på gofika
15:10  Johan Ullberg, Trafikverket
            TRV Infra
15:40  Jan Laue, LTU
             Sliding slopes, detection and measurements
16:10  Seminariet avslutas

PLATS: Sundsvall, Umeå och Luleå.
              Alternativt är du med på länk.
              (Anslutningslänk förmedlas senare via e-post.)

              Föranmäl dig här senast 30 november!
             


SGF sektion Berg

Fredag 9 december kl 11:00-11:45
Klimatkalkyler – back to basic för att förstå berganläggningens klimatavtryck

Till 2045 har Sverige enligt lag åtagit sig att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vad betyder det för anläggningssektorn? Förståelsen för, och bedömning av, infra- och anläggningssektorns klimatavtryck utvecklas snabb, I det här passet får du insikt i de bakomliggande antagandena till klimatkalkyler och vilket typ av underlag som behövs för att bedöma en anläggnings klimatavtryck. Vi fördjupar oss även i vilka delar av tunnelkonstruktionerna som bidrar i större eller mindre omfattning.

Föredragshållare:
Tabita Gröndal och Stina Bergman, Sweco

Anslutningslänk till Zoom

Webinar ID: 850 0402 1689
Passcode: 756763

Or One tap mobile :
+46850539728,,85004021689#  or +46844682488,,85004021689#
Or Telephone:
+46 850 539 728  or +46 8 4468 2488  or
+46 8 5050 0828  or +46 8 5050 0829 

Lägg in i kalendern:
- Google
- OutlookSGF sektion Berg

Fredag 17 februari kl 11:00-11:45
Tema: Historiska exempel

Bergtekniska erfarenheter från Götatunneln som hjälp vid byggande av Västlänken genom Kvarnberget.

Föredragshållare:
Ulf Lindblom, prof emeritus Chalmers

Anslutningslänk till Zoom

Webinar ID: 857 3508 3073
Passcode: 900808

Or One tap mobile :
+46850539728,,85735083073#  or +46844682488,,85735083073#
Or Telephone:
+46 850 539 728  or +46 8 4468 2488  or
+46 8 5016 3827  or +46 8 5050 0828

Lägg in i kalendern:
- Google
- Outlook
Passa på att kika på några av våra tidigare webbinarier i arkivet!  

 Välkommen till SGFs nya webbinarie-arkiv!

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på "Webbutbildningar"
4) Välj "Webbinarie-arkivet"
5) Följ sedan instruktionerna på sidan

Sen har du tillgång till alla SGFs inspelade webbinarier!


Webbinarium 2022
 • Handboken för certifierad provtagare
 • Sensors in Bedrock Boreholes
 • Bästa examensarbete 2021
 • Förvaltning av vattenfyllda tunnlar med ROV
 • Handboken om marksanering
 • Hantering av sulfidjord
 • Sulfur rich soil treatment and stabilization
 • Transversalbelastade pålar
 • Riskvärdering
 • Föroreningsspridning ur ett hydrogeologiskt perspektiv
 • Verktyg för att strukturera och beskriva georisker

 • Webbinarium 2021
 • Massundanträngning
 • Massförskjutning pga pålinstallation
 • Ingenjörsgeologi vid bergbyggande
 • SGUs karttjänster
 • Georisker
 • Nya tunnelbanan
 • Groundwater dewatering
 • Malmporten
 • Krångede kraftverk
 • Markmodeller i 3D
 • Stabilitetsberäkningar
 • Kiirunavaaragruvan, Trafiktunnlar, Triax-test
 • Geotekniske undersøgelser i Danmark
 • Geoenergi
 • Bergrelaterade frågor hos SGI
 • Hamnbanan Eriksberg - Pölsebo
 • Injektering Korsvägen, Västlänken
 • Sulfidjordsdeponi och Kalixbron
 • Schakt i Varberg
 • Dimensionering av svävande spont i lera
 • Groundwater control for construction
 • Geotekniska riskkartor
 • Flygburna geofysiska mätningar
 • Bästa examensarbete 2020
 • Efterinjektering
 • Sonderingsmetoder
 • Undermarksplanering och geosystemtjänster
 • Norrbotniabanan
 • Geoteknisk Sektorsportal
 • Increased shear strength in frictional soil
 • Geological features in the blasting design

 • Webbinarium 2020
 • Detta är geofysik
 • Markradar och resistivitet
 • Refraktionsseismik
 • Riskreducering
 • Samtolkning geofysik - geoteknik
 • Grundvattenbortledning
 • Grundvattennivå öppna schakter
 • Vattenverksamhet
 • Dimensionerande grundvattennivåer
 • AMA
 • Grundläggning
 • Kronløbsøen
 • Nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
 • Jb-Vib

 • Webbinarium 2017-2019
 • Vad finns mellan borrhålen?
 • Överslagsberäkningar
 • AHP-metoden
 • Kvicklera
 • Riskhantering
 • Förorenade byggnader
 •  


  Allmän information om SGFs webbinarier:
  - Ingen föranmälan krävs.
  - Webbinarierna är avgiftsfria.
  - Webbinarierna spelas in och publiceras i arkivet. (Undantag kan finnas.)


  Har du ett bra ämne till ett webbinarium du skulle vilja att någon håller eller vill Du själv hålla ett webbinarium?
  Kontakta Lars Olsson för en förutsättningslös diskussion.
  Länk till det gamla arkivet


   
  Uppdaterat 2022-11-23
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum