HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

 

Kommande webbinarium

Tidigare webbinarium
 

   

SGF sektion Grundvatten

Fredag 14 april kl 09:00-10:00
Dimensionering av formationsfilterbrunnar


Föredragshållare:
Hans Jeppsson, WSP

Anslutningslänk till Zoom

Or One tap mobile :
+46850500828,,81915935242# or +46850500829,,81915935242#
Or Telephone:
+46 8 5050 0828 or +46 8 5050 0829 or
+46 8 5052 0017 or +46 850 539 728

Webinar ID: 819 1593 5242

Lägg in i kalender:
- Google
- OutlookSGF sektion Berg

Fredag 14 april kl 11:00-12:00
Sprängteknikens betydelse för bergkonturen


När begränsar omgivningen förutsättningarna för att åstadkomma en bra bergkontur? Hur kan vi anpassa uttagsmetoden för att uppnå önskat resultat? Varför är det viktigt att förstå skillnaden mellan försiktig och skonsam sprängning? Tillsammans med Marcus Kilebrant, sprängtekniker på AFRY, reder vi ut begrepp och belyser möjligheter och begränsningar. Fokus är slutkontur ur ett sprängtekniskt perspektiv.

Föredragshållare:
Marcus Kilebrant, AFRY

Anslutningslänk till Zoom

Or One tap mobile :
+46850163827,,83997698453# or +46850500828,,83997698453#
Or Telephone:
+46 8 5016 3827 or +46 8 5050 0828 or
+46 8 5050 0829 or +46 8 5052 0017

Webinar ID: 839 9769 8453

Lägg in i kalender:
- Google
- OutlookPassa på att kika på några av våra tidigare webbinarier i arkivet!  

 Välkommen till SGFs nya webbinarie-arkiv!

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på "Webbutbildningar"
4) Välj "Webbinarie-arkivet"
5) Följ sedan instruktionerna på sidan

Sen har du tillgång till alla SGFs inspelade webbinarier!

Webbinarium 2023
 • Tema: Historiska exempel (inspelning kommer...)
 • Vattennivån i ett öppet bergborrhål ... (ej publicerad)

 • Webbinarium 2022
 • Handboken för certifierad provtagare
 • Sensors in Bedrock Boreholes
 • Bästa examensarbete 2021
 • Förvaltning av vattenfyllda tunnlar med ROV
 • Handboken om marksanering
 • Hantering av sulfidjord
 • Sulfur rich soil treatment and stabilization
 • Transversalbelastade pålar
 • Riskvärdering
 • Föroreningsspridning ur ett hydrogeologiskt perspektiv
 • Verktyg för att strukturera och beskriva georisker
 • Skredet vid Vikesjön - Väg 1069
 • Sättningar och hållfasthetsegenskaper i sulfidjord
 • Storskaliga laboratorieförsök
 • Nytt regelverk - Geoteknik
 • Slope stability and landslides - Instrumentation
 • Klimatkalkyler

 • Webbinarium 2021
 • Massundanträngning
 • Massförskjutning pga pålinstallation
 • Ingenjörsgeologi vid bergbyggande
 • SGUs karttjänster
 • Georisker
 • Nya tunnelbanan
 • Groundwater dewatering
 • Malmporten
 • Krångede kraftverk
 • Markmodeller i 3D
 • Stabilitetsberäkningar
 • Kiirunavaaragruvan, Trafiktunnlar, Triax-test
 • Geotekniske undersøgelser i Danmark
 • Geoenergi
 • Bergrelaterade frågor hos SGI
 • Hamnbanan Eriksberg - Pölsebo
 • Injektering Korsvägen, Västlänken
 • Sulfidjordsdeponi och Kalixbron
 • Schakt i Varberg
 • Dimensionering av svävande spont i lera
 • Groundwater control for construction
 • Geotekniska riskkartor
 • Flygburna geofysiska mätningar
 • Bästa examensarbete 2020
 • Efterinjektering
 • Sonderingsmetoder
 • Undermarksplanering och geosystemtjänster
 • Norrbotniabanan
 • Geoteknisk Sektorsportal
 • Increased shear strength in frictional soil
 • Geological features in the blasting design

 • Webbinarium 2020
 • Detta är geofysik
 • Markradar och resistivitet
 • Refraktionsseismik
 • Riskreducering
 • Samtolkning geofysik - geoteknik
 • Grundvattenbortledning
 • Grundvattennivå öppna schakter
 • Vattenverksamhet
 • Dimensionerande grundvattennivåer
 • AMA
 • Grundläggning
 • Kronløbsøen
 • Nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
 • Jb-Vib

 • Webbinarium 2017-2019
 • Vad finns mellan borrhålen?
 • Överslagsberäkningar
 • AHP-metoden
 • Kvicklera
 • Riskhantering
 • Förorenade byggnader
 •  


  Allmän information om SGFs webbinarier:
  - Ingen föranmälan krävs.
  - Webbinarierna är avgiftsfria.
  - Webbinarierna spelas in och publiceras i arkivet. (Undantag kan finnas.)


  Har du ett bra ämne till ett webbinarium du skulle vilja att någon håller eller vill Du själv hålla ett webbinarium?
  Kontakta Lars Olsson för en förutsättningslös diskussion.
  Länk till det gamla arkivet


   
  Uppdaterat 2023-03-10
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum