HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-200-04-231 ]
Stabilitetsanalys
 
Datum:
27-28 september 2023 + 1 halvdag i Zoom (datum t.b.a)

Ort & lokal: Freys hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 2 dagar + 1 halvdag i Zoom
Internat: Nej
Program:

Övrig information:
Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. 
Anmälan: Länk till anmälningsformulär

Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79
Sista anmälningsdag:   23 augusti 2023
 

Kursbeskrivning: Fördjupad kunskap, stabilitetsanalys av slänter i lera och silt

För att genomföra beräkna släntstabiliteten och dimensionera eventuella förstärkningsåtgärder krävs goda kunskaper inom en rad geotekniska områden såsom skjuvhållfasthet (teori samt fält- och laboratoriemetoder), portryck och grundvattennivåer (konceptuell modell, mätning och analys) och beräkningsmetoder (LEM och FEM). Dessutom krävs kunskaper om gällande anvisningar, normer och regler samt ett strategiskt tänkande när det gäller att välja ändamålsenlig omfattning (detaljeringsgrad) för undersökningarna i sitt stabilitetsuppdrag.

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom de flesta av ovanstående områden. God överblick och ett strategiskt tänkande övas genom diskussioner, övningar och en rad hemuppgifter.
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
• ha en fördjupad förståelse för de ingående delarnas betydelse i en stabilitetsanalys
• kunna analysera stabilitetsförhållandena i en slänt med hjälp av ingenjörsmässig bedömning, empiri, fältundersökningar samt avancerade laboratorieundersökningar.
• värdera rimligheten i undersöknings- och utredningsresultat samt ge förslag på lämpliga fält- och laboratorieundersökningar som bör utföras
• välja ändamålsenlig omfattning av undersökningar för avsedd utredningsnivå

Målgrupp: Handläggare inom geoteknik
Förkunskapskrav: Civilingenjörskompetens inom geoteknik med minst 3–5 års erfarenhet inom ämnesområdet släntstabilitet.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Kursen hålls vid två tillfällen. Första tillfället utgörs av två sammanhängande dagar.
Andra tillfället är digitalt via Zoom under en halvdag.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt via SGI:s FTP-server eller via en fildelningstjänst samt delas ut vid kurstillfällena.
Vissa underlag kommer att finnas som webbaserat material.
Kunskapsverifiering: Aktivt deltagande samt utförda och godkända inlämningsuppgifter och delredovisningar.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till alla som deltagit under kursdagarna och fått godkända inlämningsuppgifter.
Avgift: 13 400 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Tobias Thorén, SGI
Karin Odén, SGI
fler t.b.a
Kursansvarig:
Tobias Thorén, SGI 
Ansvarig sektion:
Jord
Kursadministratör: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79


Uppdaterat 2023-01-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum