HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.

 

Arbetet med att revidera standarden för CPTU-sondering har pågått i tre år och Sverige har varit kraftigt engagerad i detta arbete, såväl via AG Fält och via SIS/TK 183.

 

Några axplock från revideringen:

  • Vårt tidigare tillägg med Användningsklass 0 är nu med i standarden
  • Användningsklass har ersatts av CPT-klass samt CPT-Testkategorier.
  • Introduktion av temperaturens inverkan på mätningar och krav på temperaturmätare för CPT-klass 0.
  • Omfattande krav på kalibreringsprocessen har tillkommit.

och ersätter 2012-års version som är tillbakadragen av SIS.

 

Standarden kan du nå/köpa via SIS hemsida: https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22476-12023/

 

CPTU-standarden utgör en av totalt 14 standarder för fältprovning.

För att på enkelt sätt nå filmen: Standarder för fältprovning 2023.mp4

Uppdaterat 2023-02-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum