HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2024
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-220-10-241 ]  Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
 
Datum: 16-17 april   Nytt datum!

Ort & lokal: Sturegatan 15, Stockholm, prel.studiebesök Norra Djurgårdsstaden
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag:   Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.
 

Kursbeskrivning: En spännande kurs för dig som vill få bättre koll på åtgärdsmetoder för jord och grundvatten. Förutom fördjupad kunskap om ett stort antal metoder får du praktiska tips om hur konsulter, entreprenörer och beställare arbetar för att möjliggöra och genomföra andra åtgärder än schakt- och deponering.

Kursen ger grundläggande kunskaper om åtgärdsmetoder av förorenad mark. Denna kurs är den första delen i kurstriologin Åtgärdsmetoder, Riskvärdering och Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen beskriver de flesta in situ-metoder som finns för jord och grundvatten och till viss del även möjligheten att effektivisera schaktning och behandling on site.

Då åtgärdsutredningar tas upp på kursen Miljötekniska markundersökningar ger denna kurs enbart en kort repetition av grundläggande delar i åtgärdsutredning med fokus på det som är extra viktigt vid andra åtgärdsmetoder än schaktning. I kursen ingår ett studiebesök till Norra Djurgårdsstaden för att få en se hur några av metoderna fungerar i praktiken.

Målgruppen för kursen är i första hand konsulter, tillsynsmyndigheter och beställare, men är såklart av intresse för alla som vill lära sig mer om åtgärdsmetoder av förorenad mark.


Kursen omfattar preliminärt:
• Beskrivningar av metoderna ur tekniska aspekter
• Vilka föroreningar respektive metod är lämpliga för
• Under vilka förutsättningar metoderna är lämpliga - riskreducering
• Begränsningar för de olika metoderna som är bra att känna till
• Praktiska exempel och erfarenheter
• Beställarperspektiv
• Nyheter inom åtgärdsmetoder
• Åtgärdskombinationer som kan samverka för att uppnå åtgärdsmål
• Tillgängliga verktyg som Åtgärds- och Undersökningsportalen
Kursmål: Kursens mål är att ge baskunskaper i vilka in situ-åtgärdsmetoder för mark som är tillgängliga och när och hur de fungerar. Kunskap om åtgärdsmetoder är grunden för att kunna göra en bra riskvärdering och åtgärdsutredning/projektering. Efter kursen ska du känna till de vanligaste metoderna och deras fördelar och begränsningar.
Målgrupp: Målgruppen är i första hand personer som arbetar med förorenade områden, men som själva inte har erfarenhet av de olika åtgärdsmetoderna. Kursen riktar sig främst till konsulter, tillsynsmyndigheter och beställare.
Förkunskapskrav: Yrkeserfarenhet inom förorenade områden är lämpligt.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Två kursdagar på konferensanläggning.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Digital kurspärm – ta med dator till kursen. Till studiebesöket behövs skyddsväst, hjälm, skyddsglasögon och skyddsskor.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med en kortare tentamen med frågor. Tentamen utförs i samband med kursgenomförandet.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 14 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Ramboll, Johanna Moreskog
Sheeba Environmental Engineering, Helena Nord
Norrköpings kommun, Elke Myrhede
Geoserve, Henrik Ekman
Empirikon, Ulrika Larson
EnviFix, Peter Harms-Ringdahl
Kursansvarig: Peter Harms-Ringdahl, EnviFix AB
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2024-01-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum