HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2024
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-200-01-241 ]  Jordmekanik
 
Datum:
16 april 2024

Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Tider:
08:30-16:30
Övrig information:
Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com 070-749 25 79
Sista anmälningsdag:   Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.
 

Kursbeskrivning: I kursen behandlas grunderna i jordmekanik huvudsakligen i form av effektivspänningar och jords mekaniska beteende. Dessa bitar är viktiga för att förstå resultat från laboratorie- och fältförsök och för att förstå enkla och avancerade materialmodeller som används vid geotekniska beräkningar.
Kursmål: - Kunna och kunna tillämpa effektivitetsspänningsekvationen
(effektivspänningar, totalspänningar och portryck).
- Kunna konsolideringsförloppet.
- Kunna bestämma in situ vertikal- och horisontalspänningar.
- Kunna beskriva det mekaniska beteendet vid kontraktant respektive dilatant beteende under såväl dränerade som odränerade förhållanden.
- Förstå och kunna beskriva jords mekaniska (spännings-töjnings-portryck-volymändring) beteende i olika spännings-töjningsplan och spänningsplan.
- Kunna utvärdera hållfasthet från spänningsvägar (effektiva och totala spänningar).
- Förstå koppling mellan analysmetod (effektiv- eller totalspänningsanalys) och beräkningsmodell. 
Målgrupp: Handläggare geoteknik
Förkunskapskrav: Högskoleutbildning med minst en grundkurs i geoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Endagskurs med hemtentamen.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut.
Miniräknare behövs.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen (tar uppskattningsvis 2-8 h att lösa, beroende på kunskapsnivå). Sista inlämningsdag 30 dagar efter genomförd kurs.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 60% rätt på tentamen
Avgift: 7 400 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Bo Vesterberg, SGI
Kursansvarig: Bo Vesterberg, SGI
Ansvarig sektion: Jord
Kurskoordinator: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com, 070-749 25 79
Uppdaterat 2023-11-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum