HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2024
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-200-03-241 ]
Sättningsberäkning i teori och praktik
 
Datum:
17 april 2024

Ort & lokal: Freys hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Tider:
08:30-16:30
Övrig information:
Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. 
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com, 070-749 25 79
Sista anmälningsdag:   Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.
 

Kursbeskrivning: Kursen omfattar beräkning av sättningar i jord med speciellt fokus på lera. I kursen ingår både teori och praktik genom att konsolideringsteori och beräkningsmodeller varvas med projektexempel och mätmetoder. Även om alla moment som ingår i en sättningsberäkning gås igenom översiktligt, ligger huvudfokus på det viktigaste i en sättningsberäkning. Deltagarna ska efter kursen både kunna utföra överslagsberäkningar och värdera rimlighet och göra kontroller av avancerade beräkningar.

Följande kursmoment ingår:
- Allmänt om sättningar och deformationer i jord
- Spänningsfördelning och lastfall (ytliga laster, grundvattensänkning)
- Sättningar i friktionsjord
- Sättningar i lera (konsolideringsteori, tidsförlopp, kryp, beräkningsmodeller)
- Parametrar för sättningsberäkningar (empiri, á-priori, laboratorie- och fält, portryck)
- Jordmodeller i GS Settlement (inkl. kontroll av beräkning)
- Metoder att påskynda sättningar i lera (förbelastning, vertikaldränering)
- Metoder att mäta sättningar (peglar, sättningsslangar, nya metoder)

Kursmål: Målsättningen är att ge kursdeltagarna en bred och djup kunskapsbas för att kunna utföra väl genomförda sättningsberäkningar och utvärdera representativa parametrar från fält- och laboratorieförsök som används som indata.
Målgrupp: Kursen är i första hand lämplig för konsulter, men även entreprenörer och beställare.
Förkunskapskrav: Det förutsätts att deltagarna har grundläggande kunskaper inom geoteknik och jordmekanik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
En dag med teori och gruppövningar.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut vid kursstart.
Kunskapsverifiering: Skriftligt prov i form av hemtentamen.
Krav för kursintyg: Deltagande samt godkänt skriftligt prov.
Avgift: 7 400 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare & kursansvarig: Sölve Hov, NGI
Fanny Deckner, GeoMind
Ansvarig sektion:
Jord
Kurskoordinator: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com, 070-749 25 79Uppdaterat 2023-11-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum