HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök


Glad sommar!SGF Nytt v 23
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Bästa examensarbete 2021

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier

  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.

Samtliga nominerade bidrag presenterades detta år vid ett webbinarie 13 maj 2022
och prisjuryn kunde idag presentera vinnaren:


Med följande motivering gick priset till Folke Arvidsson från Chalmers Tekniska högskola
för
"Effects of heavy metal contamination on pozzolanic reaction in clay and challenges with sustainable remediation "

"Examensarbetet belyser ur olika synpunkter den problematik som finns kring hanteringen av leror som är förorenade med tungmetaller, där man i dag ofta schaktar bort leran för deponering.

I examensarbetet har undersökts den alternativa metoden att stabilisera leran på plats genom inblandning, ett alternativ som kan vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

En litteraturgenomgång av reaktionsmekanismerna vid inblandning av stabiliseringsmedel redovisas och omfattande laboratorieförsök har gjorts för att undersöka hur tungmetaller påverkar olika typer av stabiliserad leras hållfasthet och deformationsegenskaper.

I examensarbetet har också behandlats faktorer som styr implementering av inblandning som saneringsmetod,
både genom litteraturstudier och intervjuer och pekar på behovet av handböcker och anvisningar.

Folke har i sitt mycket omfattande examensarbete visat en god förståelse för den underliggande problem-ställningen och saneringsmetodens praktiska tillämpning. Han har också i laboratorieskala undersökt kopplingen mellan bakomliggande reaktionsmekanismer och effekten på geotekniska egenskaper."

Länk till presentationerna från samtliga nominerade examensarbeten finns i det öppna webbinariearkivet


Stort grattis Folke!

Semesterstängt på sekretariatet
4 juli-12 augusti

------------------------------------

info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad


16 mars 2023
grundlaggningsdagen.nu


Partnerföretag:


bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.se

SGFs GeofysikfilmGeofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Se filmen här


Fortbildningskurser

Se alla våra kurser här och anmäl dig idag!

Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.


Den webbaserade arbetsmiljökursen finns alltid tillgänglig under kursöversikten för SGFs kurser.Webbinarier


Välkommen till SGFs nya webbinarie-arkiv!

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på "Webbutbildningar"
4) Välj "Webbinarie-arkivet"
5) Följ sedan instruktionerna på sidan

Sen har du tillgång till alla SGFs inspelade webbinarier!Har du ett bra ämne till ett webbinarium du skulle vilja att någon håller eller vill Du själv hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson för en förutsättningslös diskussion.SGF webbutbildningLämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG Fortbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
    SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 

Uppdaterat 2022-07-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum