KALLELSE SGF Årsmöte!
och glöm inte anmäla dig till Dagen-innan-GD
SGF Nytt vecka 9
SGF publikationer
SGF Fortbildning
Kallelse till
SGF Föreningsstämma 2020


Vi önskar alla välkomna till årets jubileumsstämma. Handlingar kommer att kompletteras alltefter de blir klara.

Vi firar SGF 70 år lite extra på stämman i år!

Vi vill även påminna om att anmäla er till
Dagen-innan-GD med sista
anmälningsdatum 2 mars.

--------------------

Missa inte vårens fältkurser:
Kartläggning markradon den 27-28 april på Stora Brännbo, läs mer och anmäl dig
Ostörd kolvprovtagning 14-15 maj på Häringe slott
, läs mer och anmäl dig


SGF Sekretariat

info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad


Se programmet för GD och anmäl dig här.


Anmälan till Dagen-innan-GD senast 2 mars. (Obs den separata anmälan till denna dag.)

Varmt välkommen!

Partnerföretag 2020:

bjerking.se         kojapohyr.se         ssab.se


Fortbildningskurser

•  Miljötekniska markundersökningar 20-23 april


•  Kartläggning av markradon 27-28 april

•  Ostörd kolvprovtagning 14-15 maj

•  JB-sondering 14-15 september

Se kursöversikten för fler kurser 2020.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKostnadsfria webbinarier


Den 25 februari 2020 kl 10 hålls den fjärde
delen i webbinarieserien om:
"Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar"
   Läs mer

                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2020-02-25