ANMÄL DIG TILL MINIKURSERNA DAGEN-INNAN-GD & SGF Årsmöte!

Kartläggning markradon den 27-28 april på Stora Brännbo, läs mer och anmäl dig

Ostörd kolvprovtagning 14-15 maj på Häringe slott, läs mer och anmäl dig
SGF Nytt vecka 8
SGF publikationer
SGF Fortbildning
SGF Öst bjuder in till studiebesök Grundstabilisering med geopolymer av
Kv Pyramus 1 och 2 i Gamla stan
den 2 eller 3 mars. Inbjudan

Nu är det dags att anmäla sig till vårens fältkurser:
Kartläggning markradon den 27-28 april på Stora Brännbo, läs mer och anmäl dig
Ostörd kolvprovtagning 14-15 maj på Häringe slott
, läs mer och anmäl dig


Vi kallar till årsmötem:
SGF Väst årsmöte den 19 februari
SGF Nord årsmöte den 27 februari
SGF Syd årsmöte den 31 mars

och vi kallar till SGFs årsmöte är den 11 mars i samband med dagen-innan-GD

Vi firar SGF 70 år lite extra på årsmötena i år!


SGF Sekretariat

info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad


Se programmet för GD och anmäl dig här.

Nu är programmet för Dagen-innan-GD presenterat. (Observera den separata
anmälan till denna dag.)

Varmt välkommen!

Partnerföretag 2020:

bjerking.se         kojapohyr.se         ssab.se


Fortbildningskurser

•  Miljötekniska markundersökningar 20-23 april


•  Kartläggning av markradon 27-28 april

•  Ostörd kolvprovtagning 14-15 maj

•  JB-sondering 14-15 september

Se kursöversikten för fler kurser 2020.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKostnadsfria webbinarier


Den 25 februari 2020 kl 10 hålls den fjärde
delen i webbinarieserien om:
"Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar"
   Läs mer

                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 


Uppdaterat 2020-02-18