16 september 2014
Webbinarium & Studiebesök med SGF Riskkommitté

SGF Webbinarium 8:2014

23 september 2014

kl 15.00 - 16.00

Plats: var god se bifogad inbjudan: Inbjudan webbinarium.pdf

SGF Riskkommitté i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH, inbjuder till ett webbinarium med presentationer av nyligen publicerade examensarbeten från KTH:

Differences in ground vibrations generated from installation of bored and vibrated retaining walls – A field study

Katarina Lovén och Markus Daniels

Sannolikhetsbaserad dimensionering av geoteknisk bärförmåga för pålar i grupp – En jämförelse mellan gällande normer och en sannolikhetsbaserad metod

Jimmie Andersson

Moderator: Johan Spross, KTH

 

SGF Riskkommitté inbjuder till Studiebesök Slussen

Stockholm 17 oktober 2014

SGF:s Riskkommitté genomför en serie seminarier, där intresserade ges möjlighet att inhämta kunskap, mötas och diskutera riskhantering i praktiken

Nu har turen kommit till Slussenprojektet. En presentation av projektet känns överflödig, men den här dagen avser vi att fokusera på riskhantering i projektet och med fördel knyta an till vårt favoritområde geoteknik. Vi guidas först teoretiskt i projektet av Carina Wänglund Riskhantering, Liselotte Johansson Projektledare Vatten. Ytterligare talare från Projektörer och teknikstöd kommer att redovisa vissa aspekter av projektet som sällan förekommer i mediabevakningen.

För vidare information och anmälan var god se bifogad inbjudan: Inbjudan Studiebesök

Uppdaterat 2014-09-16