Kommittéer inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika kommittéer.
Kommittéerna arbetar bl. a. med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser.

Kommittéer Ordförande
Fältkommittén Thomas Andrén
GD-kommittén Anders Prästings
Byggnadsgeologikommittén, BGK Daniel Morfeldt
Jordförstärkningskommittén Magnus Ruin
Laboratoriekommittén Tobias Thorén
Markvibrationskommittén  Mehdi Bahrekazemi
Miljögeoteknikkommittén Anneli Liljemark
Riskkommittén Åsa Jönsson
SGF standarder Gunilla Franzén
Grundvattenkommittén Roland Barthel

 Kommittéerna har en bevakande funktion inom respektive område och:
 

 

 • svarar för informations- och utbildningsfrågor
 • initierar FoU-arbete
 • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda kommittémedlemmar
 • svarar tillsammans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet
 • Under kommittéerna kan finnas permanenta och/eller temporära arbetsgrupper.

   

   


  Uppdaterat 2017-05-30