SGF Metodblad


Inom SGF har metodblad tagits fram för följande grupper av metoder:

- Jordförstärkning
- Geofysiska metoder
- Enkla Sonderingsmetoder

Syftet med metodbladen är att ge en översiktlig sammanfattande beskrivning av de olika metoderna.

Uppdaterat 2014-09-28