SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar

Totalt blir det 5 webbinarier med följande teman:

Detta är geofysik
Längd: 40 min      Länk till webbinariet

Markradar och Resistivitet (DCIP) – så funkar det

Längd: 60 min     Länk till webbinariet

Seismik – så funkar det
Längd: 30 min     Länk till webbinariet

Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden
25 februari 2020 kl 10-11     Länk till webbinariet

Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
24 mars 2020 kl 10-11         Länk till webbinariet

Det inledande webbinariet ”Detta är geofysik” kommer att beskriva grundprincipen för hur geofysiska metoder fungerar, att de är ett utmärkt komplement till borrvagnsundersökningar, när det är lämpligt att använda dem , övergripande om vad det kostar och att den bästa geomodellen fås om borrvagnsundersökningar och geofysiska undersökningar kombineras. Webbinariet avslutas med 3 exempel som tydligt visar vilka värden som kan skapas om geofysiska metoder används. Webbinariet hålls av Mats Svensson, SGF AG Fält / Tyréns.

I del 2 går Roger Wisén och Jaana Gustafsson igenom de två geofysiska undersökningsmetoderna resistivitet och markradar. Webbinariet kommer svara på frågorna om bland annat vad är det, när skall det användas, vilken nytta har man och vad kostar det?
Allmän information om SGFs webbinarier:
Ingen föranmälan krävs.
Webbinarierna är avgiftsfria.
Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan.
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

Uppdaterat 2020-02-12