SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
SGFs Geofysikfilm

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se den här.


Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder av AG Fält

 Skr  Skruvprovtagning
 Kv St I
 Kolvprovtagning (I)
 Kv St II
 Kolvprovtagning (II)
 Tr  Trycksondering
 Vim  Viktsondering
 HfA  Hejarsondering
 Jb 2
 Jord-berg-sondering
 CPTU  Spetstrycksondering
 Vb  Vinge

Frågor om dessa filmer:
Mats Svensson, Affärsutvecklare Geo, PhD, Tyréns AB
010-452 29 57, mats.svensson@tyrens.se

SGF webbinarium - Länk till webbinarie-arkivet

Fredag 1 oktober  kl 08:15-09:00
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
Undersökning av markens uppbyggnad genom flygburna geofysiska mätningar – Exempel på kartering av hydrogeologiska enheter vid grundvattenundersökningar.

Föredragshållare: Hans Jeppson WSP
Moderator: Sven Celander

Anslutningslänk till Zoom

Webinar ID: 813 8522 4279
Passcode: 854882

Or One tap mobile :
+46850500829,,81385224279#  or +46850520017,,81385224279#
Or Telephone:
+46 8 5050 0829  or +46 8 5052 0017

Lägg till i kalendern:
- Google
- OutlookSGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium från 3 september

Groundwater control for construction
Föredragshållare: Dr Martin Preene, Dewatering Specialist, Preene Groundwater Consulting

Läs mer och se inspelningen härKommande datum för fler av SGF sektion Grundvattens frukostwebbinarium:

12 november  kl 08:15-09:00

10 december  kl 08:15-09:00
Allmän information om SGFs webbinarier:
- Ingen föranmälan krävs. (Undantag finns.)
- Webbinarierna är avgiftsfria.
- Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan (om inget annat meddelas).
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.

För att boka in sändningsdag och tid, kontakta Fanny Tran.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

Uppdaterat 2021-09-07