SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
SGFs Geofysikfilm

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se den här.


Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder av AG Fält

 Skr  Skruvprovtagning
 Kv St I
 Kolvprovtagning (I)
 Kv St II
 Kolvprovtagning (II)
 Tr  Trycksondering
 Vim  Viktsondering
 HfA  Hejarsondering
 Jb 2
 Jord-berg-sondering
 CPTU  Spetstrycksondering
 Vb  Vinge

Frågor om dessa filmer:
Mats Svensson, Affärsutvecklare Geo, PhD, Tyréns AB
010-452 29 57, mats.svensson@tyrens.se

SGF webbinarium - Länk till webbinarie-arkivet

Fredag 29 januari kl 12:00-12:45
SGF sektion Berg lunchwebbinarium:
Tillämpning av ingenjörsgeologi vid bergbyggande
– teori och praktik

Skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat bergbyggnadsprojekt avgörs oftast av hur projektet har hanterat de geologiska förutsättningarna och deras osäkerheter. Presentationen kommer fokusera på bergkonstruktioner där geologin har spelat stor roll för slutresultatet och kommer att visa exempel från både lyckade och misslyckade fall. Den kommer även innehålla en del tips om vad ingenjörsgeologer och bergtekniker bör vara observanta på när man ska undersöka, beskriva och tolka bergförhållanden både i planerings- och byggskedet.

Föredragshållare: Robert Swindell, Sweco

Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 773170
Webinar ID: 828 3133 7701
iPhone one-tap: +46850539728,,82831337701# eller +46844682488,,82831337701#
Tel: +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017Fredag 5 februari kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
SGU informerar om de nya karttjänster som kommit ur SGU:s särskilda Grundvattensatsning. De guidar lite kring geologiska och hydrogeologiska informationsverktyg som finns tillgängliga på SGUs hemsida.

Föredragshållare:
Björn Holgersson, SGU / Ola Forssberg, Trafikverket

Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 731348
Webinar ID: 817 7339 1825
iPhone one-tap : +46850500829,,81773391825# eller +46850520017,,81773391825#
Tel: +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828Fredag 12 februari kl 13:00-13:45
SGF AG Risk
Nytt verktyg för att strukturera georisker
Att kunna identifiera så många som möjligt av de risker som kan hota ett geotekniskt byggprojekt är en av de viktigaste delarna i riskhanteringen. Risker som inte identifierats är mycket svåra att skydda sig emot. Inom AG Risk har det i ett SBUF-projekt tagits fram en rapport ”Verktyg för hantering av geotekniska risker: vägledning till systemförståelse och riskidentifiering” (SBUF rapport 13417). Rapporten beskriver ett system för strukturering av geotekniska risker och man hänvisar där till möjligheten att använda riskbeskrivningar.
    För att ytterligare hjälpa geoingenjören i har SGF tagit fram en bilaga till SBUF-rapporten: Riskstruktureringsverktyg (RBS) - Stöd vid identifiering av risker i geoprojekt . (SGF Rapport 2020:1).

Länkar
SBUF: https://www.sbuf.se/Projektsida?project=e8b728fc-de72-462b-9adb-cb74100c5b99 och
SGF:s webbshop: https://a-w2m.se/Collaboration/Home.mvc?folderId=0

I webbinariet kommer vi att gå igenom hur riskidentifieringsverktyget är uppbyggt och hur det används i praktiskt arbete.

Föredragshållare:
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik

Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 424598
Webinar ID: 871 9578 2301
iPhone one-tap : +46850500829,,87195782301#  eller +46850520017,,87195782301#
Tel: +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828Fredag 5 mars kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
Dutch groundwater dewatering practice/experience and extra focus on installation and de-installation of used wells.  

Föredragshållare:
Guido Van Tongeren (Henk Van Tongeren Water & Techniek)
Moderator: Linn Ödlund Erisson, Sweco

Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 731348
Webinar ID: 841 3644 5766
iPhone one-tap: +46844682488,,84136445766#  eller +46850163827,,84136445766#
Tel: +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728Fredag 9 april kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
Geoenergi

Föredragshållare:

David Klemetz, Sara Eriksson, Sweco

Anslutningslänk till Zoom

Passcode: 731348
Webinar ID: 812 4473 9930
iPhone one-tap: +46850520017,,81244739930#  or +46850539728,,81244739930#
Tel: +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829Kommande datum för fler av SGF sektion Grundvattens frukostwebbinarium:
7 maj
4 juni

Allmän information om SGFs webbinarier:
Ingen föranmälan krävs. (Undantag finns.)
Webbinarierna är avgiftsfria.
Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan (i de flesta fall).
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.

För att boka in sändningsdag och tid, kontakta Fanny Tran.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 


Uppdaterat 2021-01-22