SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
SGFs Geofysikfilm
Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se den här.


SGF webbinarieserier hösten 2020

SGF Grundvattensektion - del 1:
SGU:s handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
Björn Holgersson, SGU
Dokumentation och inspelning finns här 

SGF Grundvattensektion - del 2: 
Vattenverksamhet -juridik möter teknik
Linn Ödlund Eriksson, Sweco och Rickard Hulling, Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist
Dokumentation och inspelning finns här

Fredag 6/11 08:15-09:00
SGF Grundvattensektion - del 3:
Förvirringen kring dimensionerande nivåer
Ola Forssberg, Trafikverket
Presentation av SGF projekt dimensionerande grundvattennivåer
Linn Ödlund Eriksson, Sweco, Sven Celander, WSP
Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 810709
iPhone one-tap: +46850500828,,93403482022# eller +46850500829,,93403482022#
Tel: +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827
Webinar ID: 934 0348 2022

Fredag 6/11 12:00-12:45
SGF Bergsektion - del 1:
AMA och underhåll i berg – vad är det vi mäter?

Presentation och diskussion om fallgropar och utmaningar att handla upp underhållsentreprenader i berg med AMA och MER som grund. Vanliga tvistefrågor och exempel.
Gustav Cederholm, BESAB och Stefan Sandberg, AFRY
Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 965678
iPhone one-tap: +46850520017,,98258421146#  eller +46850539728,,98258421146#
Tel: +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829
Webinar ID: 982 5842 1146

Fredag 27/11 12:00-12:45
SGF Bergsektion - del 2:
Grundläggning – gränsen mellan geoteknik och bergteknik

Jord och berg är olika former av geomaterial med skillnader som gör att man måste behandla dem olika. Det är då viktigt att aktörer med olika inriktningar kan kommunicera och förstå varandra. Detta Webbinarium tar utgångspunkt från vad som kan vara nyttigt och intressant för en ”vanlig” geotekniker att veta om berg, såväl om grundläggning på berg som om uttag av schakt och tunnlar. Webbinariet kommer även att ta upp några praktiska fall att diskutera.
Ulf Lindblom, tidigare professor i bergbyggnadsteknik på Chalmers
Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 965678
iPhone one-tap: +46850520017,,95276447762# eller +46850539728,,95276447762#
Tel: +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728 / +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829
Webinar ID: 952 7644 7762

Fredag 4/12 08:15-09:00
SGF Grundvattensektion - del 4:
Om nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
exempel bland annat från Förbifart Stockholm
Anders Strandanger, Akvifär Grundvattenkonsult
Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 049239
iPhone one-tap: +46844682488,,93527169300# eller +46850163827,,93527169300#
Tel: +46 8 4468 2488 / +46 8 5016 3827 / +46 8 5050 0828 / +46 8 5050 0829 / +46 8 5052 0017 / +46 850 539 728
Webinar ID: 935 2716 9300
Tidigare genomförd webbinarieserie:

Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar


Del 1) Detta är geofysik

Del 2) Markradar och Resistivitet (DCIP) – så funkar det

Del 3) Seismik – så funkar det

Del 4) Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden

Del 5) Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
Allmän information om SGFs webbinarier:
Ingen föranmälan krävs.
Webbinarierna är avgiftsfria.
Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan.
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.

För att boka in sändningsdag och tid, kontakta Fanny Tran.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 
Uppdaterat 2020-10-02