Dokumentation från seminarier, workshops, minikurser, branschdagar m.m.

Under åren har det genomförts ett stort antal seminarier, workshops, minikurser, branschdagar och temadagar inom ramen för SGF.

Nedan hittar du länkar till dokumentation av dessa arrangemang.
Presentationerna finns grupperade under följande rubriker:

- Byggnadsgeologi (BGS / BGK)

- Markvibrationer

- Minikurser Dagen-innan-GD

- RISK

- SGF syd

- SGF väst


- SGF öst


Uppdaterat 2020-04-01