SGF Väst inbjuder till midsommarföreläsning 2019 på djupa grunder i lera och berg - Karlatornet

Föredrag:
Midsommarföreläsning 2019
Del 1 Karlatornet
Del 2 Karlatornet
Del 3 Presentation VBK Serneke
Förankring i berg för Karlatornet
GEOS presentation


Karlatornet blir Skandinaviens högsta byggnad och uppförs just nu på Lindholmen, Göteborg. Jord- och bergförhållandena är utmanande för grundläggningen. Bengt Askmar (Norconsult) och Joel Wessman (Geos) kommer att berätta om pålgrundläggningen med grävpålar i leran. Andreas Lindelöf (VBK) kommer belysa konstruktörens syn och samverkan med geoteknikern och pålarnas funktion. Ulf Lindfors (ÅF) berättar om bergförankringen av grävpålarna. Samverkan mellan konstruktion, geoteknik och bergteknik kommer visas. 

Presentationen sker på Norconsults kontor på Lindholmen, Theres Svenssons Gata 11.

Efter presentationen tittar vi gemensamt på hålet efter att bottenplattan är gjuten. Sedan avslutar vi med en gemensam sommarbuffé på Norconsults kontor. Höjdpunkten på kvällen blir ett konsert av WSPs geoteknikband OwlWhiSPer.

När: Torsdag den 13e juni 2019, kl 14:30 – ca 21


Program med preliminära tider:

14:30 Samling

15:00 SGF information.

15:10 Karlatornet geoteknik

15:35 Karlatornet konstruktion

16:00 Paus

16:15 Karlatornet bergteknik

ca 17:00 Platsbesök, promenad till Karlatornets bygge.

18:00 sommarbuffé och underhållning av OwlWhiSPer


Välkomna!

Bernhard, Per, Pia, Stefan, Christian, Åsa, Ulf, Johannes och Johanna
Uppdaterat 2019-06-19